£ódŸ, 18.12.2017. Kot w ³ódzkim schronisku dla zwierz¹t. Pracownice Fundacji Niechciane-Zapomniane – SOS dla zwierz¹t przekaza³y w nagrodê swoje œwi¹teczne premie motorniczemu ³ódzkiego MPK Micha³owi Lutrowi, 18 bm. w £odzi. Motorniczy w pi¹tek, widz¹c kota wbiegaj¹cego pod tramwaj, zdecydowa³ siê wstrzymaæ ruch na wa¿nym wêŸle komunikacyjnym. Mimo protestów wielu spiesz¹cych siê pasa¿erów kota uratowa³y s³u¿by techniczne przewoŸnika, przerwa w ruchu trwa³a 80 minut. (gm/awa) PAP/Grzegorz Micha³owski

Luter uratował kota

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Pracownice Fundacji Niechciane-Zapomniane – SOS dla zwierząt przekazały nagrodę (swoje świąteczne premie) motorniczemu łódzkiego MPK Michałowi Lutrowi.

fot: Grzegorz Michałowski, PAP

Motorniczy w piątek, widząc kota wbiegającego pod tramwaj, zdecydował się wstrzymać ruch na ważnym węźle komunikacyjnym. Mimo protestów wielu spieszących się pasażerów kota uratowały służby techniczne przewoźnika, przerwa w ruchu trwała 80 minut.

Zdjęcie: motorniczy Michał Luter na swoim stanowisku pracy, fot: Grzegorz Michałowski, PAP

Panu Michałowi pozostaje gratulować cywilnej odwagi! Musiał oprzeć się presji pasażerów. Wiedział bowiem, że uratowanie żywej istoty było w tym momencie ważniejsze. Wobec zwierzęcia zachował się po prostu przyzwoicie. Postawa godna naśladowania, sam motorniczy to niczym Święty Franciszek na torach.

Luter uratował kota
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze