Malezja: sułtanowie potępiają nietolerancję w imię islamu

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wszelkie przejawy nietolerancji, podejmowanej w imię islamu, potępiło 9 sułtanów – zwierzchników religijnych i politycznych w stanach tworzących Malezję. Wyrazili przy tym zaniepokojenie dla jedności i zgody narodowej w związku z coraz częstszymi przypadkami przemocy, do jakich dochodzi ostatnio w tym południowoazjatyckim kraju.

Okazją do zabrania głosu w tej sprawie była postawa właścicieli dwóch pralni – w miastach Kangar (stolica stanu Perlis) i w Muar (stan Johor) – którzy odmówili obsługiwania klientów nie będących muzułmanami. W wydanym 10 października oświadczeniu, komentującym to wydarzenie, strażnik Pieczęci Władcy – Tan Sri Datuk Seri Syed Danial Syed Ahmad stwierdził, że „w ostatnich tygodniach działania pewnych jednostek przekroczyły wszelkie możliwe do przyjęcia standardy przyzwoitości, wystawiając na ryzyko harmonię istniejącą w społeczeństwie, które jest wieloreligijne i wieloetniczne”.

Zdaniem autora, który wypowiedział się w imieniu pozostałych sułtanów, „szkodliwe skutki tego rodzaju działań są tym poważniejsze, gdy kojarzą się lub są popełniane w imię islamu”. Zaznaczył, że „reputacji tej religii, zachęcającej swych wiernych, aby szanowali innych, byli umiarkowani i otwarci, nigdy nie można podważać działaniami, dzielącymi ludzi, dokonywanymi przez niektóre grupy lub pojedyncze osoby, które mogą prowadzić do rozłamów wśród obywateli. Dokument wyraża także poparcie dla postawy sułtanów Johoru i Perlisu, którzy stanowczo potępili przejawy dyskryminacji niemuzułmanów oraz zapewnili, że wyznawcy islamu mają się odnosić do innych z szacunkiem, umiarkowaniem i otwarciem.

Strażnik Pieczęci podkreślił ponadto, że jedność i zgoda między różnymi wspólnotami mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia krajowi stabilności oraz wezwał mieszkańców kraju, aby nadal kierowali się pięcioma głównymi zasadami zawartymi w konstytucji federalnej i w deklaracji Rukun Negara (Zasady Narodowe). Jest to dokument uchwalony w 1970 w odpowiedzi na poważne przypadki przemocy na tle rasowym, do jakich doszło rok wcześniej w Malezji. Ucieleśnia on filozofię narodową, wymieniając pięć zasad pluralizmu malezyjskiego, których należy przestrzegać w celu poszanowania różnych religii i narodowości, istniejących w tym kraju. Zasady te to: wiara w Boga, lojalność wobec króla i kraju, poparcie dla prawa i konstytucji, rządy prawa oraz dobre zwyczaje i moralność. Malezja dzieli się na 13 stanów, z których 9 ma tytuł sułtanatów i zarządzają nimi sułtani, podczas gdy na czele pozostałych jednostek stoją gubernatorzy.

Malezja: sułtanowie potępiają nietolerancję w imię islamu
4.8 (80%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze