Północ Etiopii stała się dla wielu chrześcijan z Erytrei oazą spokoju. 70 km od miasta Hitsats na górskiej pustyni w polowych warunkach przebywa obecnie ponad tysiąc ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj ze względu na nasilające się prześladowania wywoływane przez radykalnych wyznawców islamu. Obozy te są współfinansowane przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które zaopatruje uchodźców w jedzenie, wodę oraz niezbędne artykuły medyczne. Wśród imigrantów jest wielu młodych ludzi, którzy uciekając przed wcieleniem do armii musieli przerwać swoją edukację. Mając na uwadze ich los PKWP opracowuje specjalny projekt edukacyjny, który ma zostać wdrożony w życie jeszcze w tym roku (foto. PKWP)

Migrantom pomóc w ich własnych krajach

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Globalne Porozumienie o Migracji da społeczności międzynarodowej możliwość wywiązania się ze zobowiązań, jakie podjęły w 2015 r. 193 państwa członkowskie ONZ, podpisując Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Opinię tę wyraził 18 kwietnia stały watykański obserwator w Organizacji Narodów Zjednoczonych na toczonej w jej nowojorskiej siedzibie debacie o problemach migracyjnych.

Abp Bernardito Auza przypomniał, że Papież nazwał tę Agendę „ważnym znakiem nadziei”. Stolica Apostolska, jak wyjaśnił jej przedstawiciel, uważa, że ta nadzieja stanie się rzeczywistością jedynie wówczas, kiedy Agendę naprawdę wprowadzi się w życie w odniesieniu do wszystkich, w tym także do migrantów. Przypomniał on apele Ojca Świętego do wszystkich państw o jak najszybsze położenie kresu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu.

Niemożliwość uzyskania wykształcenia, brak pracy i odpowiedniej opieki zdrowotnej są bowiem przyczynami migracji, to zaś stoi u podstaw globalnej destabilizacji – zwrócił uwagę abp Auza. Wskazał na jej liczne negatywne skutki, jak handel ludźmi czy bronią, wykorzystywanie seksualne, niewolnicza praca, terroryzm, zorganizowana przestępczość. „Dlatego trzeba odpowiedzieć na zasadnicze potrzeby naszych braci i sióstr, zapewniając im pokój i bezpieczeństwo w ich własnych krajach, co też jest głównym celem Agendy rozwoju” – zaznaczył watykański dyplomata. Wyraził również poważny niepokój o dzieci migrujące bez opieki dorosłych. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o położenie kresu konfliktom i przemocy, które są przyczyną tego zjawiska. Obserwator Stolicy Apostolskiej w ONZ podkreślił konieczność współpracy wszystkich, w tym także organizacji religijnych, w rozwiązywaniu problemu migracji z pełnym uwzględnieniem natury osoby ludzkiej, jej praw i godności.

Fot. PKwP

Migrantom pomóc w ich własnych krajach
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze