Kibeho – afrykańskie Lourdes 

5 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Kraj Tysiąca Wzgórz, czyli Rwanda, to miejsce objawień Matki Bożej. Sanktuarium w Kibeho, stolicy dystryktu Nyaruguru w Prowincji Południowej Rwandy, opiekują się misjonarze ze Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  

Dziwne miejsca spotkań 

Matka Boża objawiła się w żeńskiej szkole w Kibeho prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benebikira. Po raz pierwszy Maryja pojawiła się w refektarzu szkoły, potem w sypialni, a od 16 stycznia 1982 r. na dziedzińcu. 28 listopada 1981 r., tuż po obiedzie, szesnastoletnia Alphonsine Mumureke wyszła na korytarz, gdyż zdawało się jej, że ktoś ją woła. Wkrótce potem upadła na posadzkę, a po ocuceniu stwierdziła, że ujrzała postać przedstawiającą się jako Nyina wa Jambo („Matka Słowa”). Kierownictwo szkoły zaczęło wtedy oskarżać Alphonsine o histerię i zakazało mówienia innym o tej przypadłości. Dopiero kiedy postać odzianą w biel ujrzały kolejne uczennice: Anathalie Mukamazimpaka i Marie-Claire Mukangango, zmieniono zdanie. Wizja z 15 sierpnia 1982 r. okazała się wizją proroczą, ukazującą przyszłą wojnę domową w Rwandzie: rzeki krwi, mordujących się ludzi, bezgłowe trupy i zionące czernią czeluście. Przerażającej wizji towarzyszyły napomnienia udzielane przez Matkę Słowa, wzywającą mieszkańców Rwandy do opamiętania się, bycia lepszymi i do modlitwy o powstrzymanie krwawej wojny.  

W 2007 r. przekształcono jedną z sal sypialnych internatu i erygowano w niej kaplicę objawień. Kamień węgielny pod sanktuarium wmurowano 20 listopada 1993 r.  

Pani z nieba 

Zamierzano upewnić się co do tożsamości pojawiającej się postaci, dlatego pytano o jej wygląd, sposób poruszania się na przykład podczas oddalania się, zachowanie, przyjmowaną pozycję, sposób przemawiania, gesty, a także o sam przebieg objawień. Widzące informowały, że ujrzały Maryję stojącą i zarazem niejako unoszącą się w powietrzu, potem na polu kwiatów (symbolizujących zwłaszcza tłumy z Kibeho), o których podlewanie Matka Boża prosiła, przy czym pole to miało powiększać się i różnicować w miarę zwiększania się liczby nawróceń. 

Opisywano Maryję jako przepiękną i urzekającą, o cerze ni to białej, ni czarnej, ale nie Mulatki. Widziano jedynie Jej twarz i ręce. Matka Boża odziana była w białą suknię i błękitny welon przykrywające stopy. Zwykle miała ręce złożone na piersi, a na rękach zawieszony różaniec oraz lekko pochyloną głowę. Maryja objawiająca się w Kibeho przekazała Marie Claire Mukangango zapomnianą modlitwę odmawianą na różańcu do Jej Siedmiu Boleści, a także poprosiła o wzniesienie w Kibeho kaplicy upamiętniającej Jej objawienia. 

Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho poświęcono i inaugurowano 31 maja 2003 r., w uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, nadając mu wezwanie Matki Bożej Bolesnej. Cierpienie bowiem stało się tematem tutejszych objawień. Do widzących, a zwłaszcza do Nathalie, Maryja powiedziała: „Nikt nie idzie do nieba, nie cierpiąc” oraz „Dziecko Maryi nie rozstaje się z cierpieniem”. Matka Boża zaprosiła widzące do zaakceptowania cierpienia z wiarą i radością oraz do umartwiania się i wyrzeczenia przyjemności w celu nawrócenia świata. Ponadto 2 marca 1982 r. zainicjowana została uroczystość błogosławienia wody przez Matkę Bożą. Mimo iż borykano się z jej brakiem, poproszona o podlewanie kwiatów Maryi Alphonsine odpowiedziała: „Matko, chociaż u nas w Kibeho musimy odbywać długą drogę w poszukiwaniu wody, zrobię wszystko, co możliwe, aby znaleźć wodę i je podlać”. Po Alphonsine Nathalie inaugurowała błogosławienie wody, dołączając wyjaśnienia dotyczące ochrony przed demonami. Zgodnie z zaleceniami Maryi złe duchy można było pokonać, „żyjąc siłą szczerej modlitwy i trwając na drodze przemiany serca”. Poza wodą Maryja pobłogosławiła także różańce. Wyjaśniła również, że błogosławiona przez Nią woda symbolizuje Jej błogosławieństwo, a jest to „woda dająca cierpliwość, siłę, wytrwałość, moc i odwagę”. Cierpiące z powodu braku wody Kibeho otrzymało ją pod postacią obfitego deszczu. Od tej chwili objawieniom w Kibeho towarzyszył deszcz nazywany deszczem błogosławieństwa lub błogosławieństwem Dziewicy Maryi.  

Cudowna figurka 

Chcąc upamiętnić Maryję z Kibeho, biskup Augustin Misago we wrześniu 2001 r. zorganizował konkurs na wykonanie przedstawiającej Ją figurki na podstawie wskazówek udzielonych przez widzące. Niestety nie potrafiono sporządzić wzorca, który okazałby się zadowalający, dlatego przeprowadzono konkurs ponownie, w październiku 2002 r. Uczestniczący w nim artyści konsultowali się wtedy z Nathalie Mukamazimpaka, jedyną widzącą mieszkającą na miejscu, podczas gdy ks. Leszek Czeluśniak, marianin, czuwał nad ich współpracą.  

W 2003 r. w biskupstwie Gikongoro wybrano najbardziej „autentyczną” figurkę Maryi z Kibeho. W konkursie zwyciężyli artyści z Ruhengeri: Jean Pierre Siboman i Faustin Kayitana, którzy udoskonalili figurkę, wzbogacając ją zwłaszcza o poprawną symbolikę kwiatów. Ostatecznie Faustin Kaytiana wykonał nową glinianą figurkę, wzorując się na dwóch poprzednich, lecz i ona nie odzwierciedlała wiernie Maryi objawiającej się w Kibeho. Profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Marek Kowalski wyrzeźbił natomiast analogiczną figurkę ze specjalnego, kolorowego drewna. Przewieziono ją następnie do Rwandy, gdzie poświęcono ją i intronizowano w sanktuarium w Kibeho.  

Bolesne proroctwo 

Po kilkunastu latach od objawień maryjnych w Kibeho w Rwandzie dokonano ludobójstwa. Krwawą rzeź zapowiedziała uczennicom Maryja, ukazując im wizję wojny oraz nawołując lud do pokuty. W ciągu kilku miesięcy w masakrze z 1994 r, zginęło blisko milion ludzi, w których gronie znalazła się również Marie Claire Mukangango, jedna z widzących. To właśnie jej Maryja przepowiedziała ową rzeź, płacząc z powodu niewiary, zatwardziałości w grzechu, niemoralności, upodobania do zła i nieprzestrzegania Bożych przykazań oraz prosząc Alphonsine o przekazanie innym słów: „Wiara i brak wiary przyjdą niepostrzeżenie”.  

Różaniec do Siedmiu Boleści 

Pośród aspektów, jakie naznaczają specyfikę objawień w Kibeho, charakterystyczny jest Różaniec do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi. Tego różańca nauczyła nas sama Dziewica Maryja, za pośrednictwem Marie Claire Mukangango, kiedy się jej objawiła 6 marca 1982r. Tamtego dnia Najświętsza Dziewica wyznaczyła jej misję upowszednienia go na całym świecie. 

Instrukcję odmawiania tej formy różańca można znaleźć tutaj

Opiekujący się sanktuarium marianie zgodnie z orędziem z Kibeho propagują kult maryjny między innymi poprzez regularne i szczere odmawianie różańca. W 2006 r. urządzili Drogę Różańcową umożliwiającą pielgrzymom realizację orędzia Maryi z Kibeho. Utworzyli też w pobliżu sanktuarium szlak, na którym pątnicy odmawiają poleconą przez Maryję modlitwę do Jej Siedmiu Boleści, a także drogę procesyjną oraz sprzyjający odpoczynkowi i kontemplacji Ogród Najświętszej Maryi Panny. Obecnie na wzgórzu Nyarushishi budują dom rekolekcyjny wraz z Centrum Formacji Maryjnej „Cana” oraz zamierzają wznieść amfiteatr. Poza tym pomagają ludności w wyjściu z traumatycznych przeżyć wojennych, będących konsekwencją masakry.  

 

Zobacz także
Wasze komentarze