fot. Wikipedia

Al Adha – najważniejsze święto w islamie

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dzisiaj przypada Święto Ofiarowania w islamie, które jest uczczeniem posłuszeństwa Abrahama wobec Boga. To wydarzenie ma duże znaczenie nie tylko w Koranie, ale także w Biblii.

Al-Adha (Święto Ofiarowania) jest najważniejszym świętem muzułmańskim. Obchodzi się je w dwunastym miesiącu według kalendarza księżycowego (dul-hidżdża), podczas pielgrzymki muzułmanów do Mekki. Święto to upamiętnia ofiarę proroka Abrahama oraz jego posłuszeństwo wobec Boga, kiedy to otrzymał od Boga rozkaz zabicia swojego syna. Bóg jednak, widząc oddanie Abrahama, pozwolił mu złożyć w ofierze barana zamiast dziecka.

>>> Co św. Jan Paweł II mówił o islamie?

Scena ta zawarta jest również w Księdze Rodzaju:

Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!». A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę». Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was». Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!». A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» – zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?». Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!». A on rzekł: «Oto jestem». [Anioł] powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.

fot. Wikipedia

Bibliści i teologowie zwracają uwagę na fakt, że fragment ten należy odczytywać nie tylko jako wystawienie Abrahama na próbę, ale także jako obraz wewnętrznej postawy człowieka, który spotykając wielkość Boga, jest gotów poświęcić wszystko – nawet to, co jest mu najdroższe. Tak daleko idące posłuszeństwo wobec planów Stwórcy znajduje uznanie w religii chrześcijańskiej, ale także właśnie w islamie. Na pamiątkę czynu Abrahama każda głowa muzułmańskiej rodziny składa w ofierze barana, wielbłąda lub krowę. Zwierzę musi być zabite rytualnie, następnie dzieli się mięso tak, by 1/3 oddać potrzebującym, 1/3 krewnym, a pozostałą 1/3 spożywa się na wspólnej uczcie. By uniknąć zamieszania, w Mekce pielgrzymi wnoszą opłatę, a wynajęci rzeźnicy dokonują ofiary za nich. Tego dnia wspólnie odwiedza się meczet, recytuje Koran i rozdziela prezenty.

– Podczas święta, jak również podczas następnych dwóch, trzech dni, muzułmanie świętują, składają życzenia, odwiedzają się i wymieniają prezentami. Przy składaniu życzeń (zaleca to sunna, czyli słowa i czyny proroka Muhammada) muzułmanie mówią: „Eid Mubarak – niech Bóg pobłogosławi to Święto” – opisuje imam Youssef Chadid. W czasie Święta Ofiarowania wielu muzułmanów składa też datki pieniężne przeznaczone na pomoc biednym i fundacje charytatywne.

Zobacz także
Wasze komentarze