Białoruś: katolicy modlą się za ojczyznę

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W świątyniach katolickich na Białorusi odmówiono w niedzielę specjalną modlitwę z okazji setnej rocznicy proklamowania niepodległej Białoruskiej Republiki Ludowej, pierwszego państwa białoruskiego.

Zdjęcie: abp Tadeusz Kondrusiewicz, fot: Youtube


Dążenie do niepodległości

Zwierzchnik katolików abp Tadeusz Kondrusiewicz sprawował w mińskiej katedrze Mszę w intencji ojczyzny. „Historycy nie powiedzieli jeszcze w tej sprawie ostatniego słowa, ale Białoruska Republika Ludowa z całą pewnością była momentem zwrotnym w historii naszej ojczyzny” – mówił patriarcha. „Choć dalsze losy Białoruskiej Republiki Ludowej były bardzo trudne i nie dały oczekiwanych efektów, sam ten fakt wiele mówi, bo pokazuje dążenie narodu białoruskiego do niepodległości” – dodał.

Niedzielne święto stulecia Białoruskiej Republiki Ludowej nazwał „świętem zwiastowania białoruskiej niepodległości i państwowości”. We wszystkich kościołach katolickich Białorusi odmówiono w niedzielę opracowaną przez białoruskich biskupów specjalną modlitwę za ojczyznę. „Proklamowanie Białoruskiej Republiki Ludowej było bezprecedensowym faktem historycznym oraz bardzo ważnym krokiem w procesie tworzenia państwa, torującym drogę do jego niepodległości” – głosi tekst modlitwy.

Białoruska Cerkiew Prawosławna nie uczestniczy w obchodach rocznicy Białoruskiej Republiki Ludowej, ponieważ, jak powiedział jej zwierzchnik egzarcha Paweł, uważa, że „byłoby to upolitycznianiem modlitwy”.

Zdjęcie: flaga Białorusi

Niepodległą Białoruską Republikę Ludową proklamowano 25 marca 1918 r. Do proklamacji doszło w warunkach okupacji niemieckiej. Białoruska Republika Ludowa nie została uznana przez społeczność międzynarodową, a w 1919 r. – po wycofaniu się Niemców – bolszewicy utworzyli Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką (BSRR), następnie zaś Litewsko-Białoruską Republikę Rad. Po krótkim okresie, gdy tereny te znalazły się pod kontrolą Polski, na ich części reaktywowano BSRR.

Obchody 100-lecia BRL, ważnego wydarzenia dla białoruskich kręgów demokratycznych, odbywają się bez udziału władz. Opozycji wydano oficjalne zezwolenia na szereg imprez, w tym główne uroczystości w Mińsku, zabroniono jednak zorganizowania marszu. Opozycjonista Mikoła Statkiewicz i inni działacze, którzy mimo zakazu, zamierzali wziąć udział w przemarszu ulicami Mińska, zostali zatrzymani przez milicję. Media twierdzą, że w Mińsku i innych miejscowościach zatrzymano co najmniej kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarzy telewizji Biełsat.

Co roku 25 marca, w rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową, kręgi demokratyczne na Białorusi obchodzą Dzień Wolności, uznawany za nieoficjalne święto niepodległości. Środowiska opozycyjne domagają się od władzy, by to 25 marca, a nie 3 lipca – data wyzwolenia Mińska spod okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej – był oficjalnym świętem niepodległości Białorusi.

Zobacz także
Wasze komentarze