Czy ukraiński Kościół Prawosławny uzyska autonomię?

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

31 sierpnia wizytę w siedzibie Patriarchatu Ekumenicznego (w greckiej dzielnicy Konstantynopola Fanar) złoży patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl – podano w komunikacie opublikowanym przez Patriarchat Ekumeniczny.

Patriarsze Cyrylowi będzie towarzyszył przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion. Tematem spotkania będzie kwestia autokefalii Cerkwii ukraińskiej.

Już wcześniej informowano, że Święty Synod Patriarchatu Konstantynopolskiego nie podejmie decyzji o wydaniu dekretu w sprawie autokefalii ukraińskiego prawosławia przed końcem sierpnia.

Starania o nadanie autokefalii prawosławiu ukraińskiemu rozpoczęto wkrótce po ogłoszeniu niepodległości przez ten kraj w grudniu 1991, ale szczególne nasilenie działań w tym kierunku przypada na rok bieżący. Najpierw udał się w tej sprawie do Stambułu prezydent Poroszenko, następnie inicjatywę tę poparła Rada Najwyższa, a równolegle do tych akcji własne kroki podjęły też oba niekanoniczne Kościoły ukraińskie: UKP PK i UAKP.

Bardzo szybko do przeciwdziałania tym poczynaniom przystąpił Patriarchat Moskiewski, rozwijając szeroką kampanię propagandową przeciw perspektywie autokefalii, a także dezinformacji a nawet gróźb. Ostrzegano przed możliwością nowego wielkiego podziału w światowym prawosławiu a nawet przed krwawymi, zdaniem Moskwy, starciami między zwolennikami a przeciwnikami autokefalii.

Mimo wszystko Synod Kościoła Konstantynopolskiego przystąpił do rozpatrywania prośby Kijowa o niezależność tamtejszego prawosławia. Przy okazji Patriarchat przypomniał, że Kościół kijowski został wprawdzie przekazany pod koniec XVII wieku Rosji, ale była to decyzja tymczasowa, wymuszona przez okoliczności zewnętrzne i dotyczyła przede wszystkim możliwości wyświęcania biskupów metropolii kijowskiej przez Patriarchat Moskiewski.

Równolegle do polemiki z Moskwą wysłannicy Konstantynopola odwiedzili 13 istniejących samodzielnych Kościołów prawosławnych w celu poznania ich poglądu i stosunku do tego problemu. Na tej podstawie Patriarchat podejmie następne działania w tej sprawie.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze