Fot. EPA/LUCA ZENNARO

Franciszek do biskupów Madagaskaru: bądźcie siewcami pokoju i nadziei

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

– Jesteśmy wezwani do rozsypywania ziaren wiary i nadziei na tej ziemi– powiedział ojciec święty spotykając się z biskupami Madagaskaru w katedrze Andohalo w Antananarywie.

Papież przypomniał, że tematem tej wizyty są słowa: „Siewca pokoju i nadziei”, które mogą dobrze odzwierciedlać misję powierzoną biskupom. – My, biskupi, na obraz Siewcy, jesteśmy wezwani do rozsypywania ziaren wiary i nadziei na tej ziemi – powiedział Franciszek. Zachęcił hierarchów do poznawania problemów współczesnego człowieka i wypowiadania się na temat wydarzeń, które interesują obywateli. Podkreślił konieczność owocnej współpracy z władzami państwowymi i społeczeństwem obywatelskim w poszukiwaniu dobra wspólnego.

– Obrona osoby ludzkiej stanowi inny wymiar naszego obowiązku duszpasterskiego. Mamy szczególny obowiązek solidarności i ochrony wobec ubogich, usuniętych na margines i maluczkich, dzieci i osób najbardziej narażonych, ofiar wykorzystania i nadużyć – stwierdził ojciec święty

Franciszek zachęcił biskupów do szczególnej bliskości względem swych kapłanów, dodając im otuchy i wspierając w drodze, zwłaszcza gdy przeżywają chwile trudności. Podkreślił szczególny obowiązek troski o autentyczność powołań do życia konsekrowanego i do kapłaństwa, które są przede wszystkim powołaniami do świętości. Papież zaznaczył, że do obowiązków biskupów należy też troska o ludzi świeckich, powołanych do apostolstwa.

>>> Franciszek zachęcił zakonnice na Madagaskarze do odważnego podążania ku świętości

Ojciec święty zaapelował do biskupów o dbałość o dialog braterski między sobą, a także biskupami regionu Oceanu Indyjskiego.
– Podobieństwo wyzwań duszpasterskich, takich jak ochrona środowiska w duchu chrześcijańskim lub problem imigracji, wymaga wspólnych refleksji i zharmonizowania działań na dużą skalę w celu skutecznego podejścia – powiedział Franciszek.

Papież poprosił biskupów o przekazanie pozdrowień kapłanom, zakonnikom i zakonnicom chorym i dotkniętym starością. Wskazując na dwie niewiasty – błogosławioną Wiktorię Rasoamanarivo, a przede wszystkim na Maryję Pannę – Franciszek zachęcił pasterzy do poszerzania swego serca i okazywania współczucia zapomnianym na ziemi.

Zobacz także
Wasze komentarze