Fot. oblaci

Iran: spotkanie między przedstawicielami polskiej i irańskiej uczelni

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W dniach 21-23 listopada 2018 r. przebywałem w Iranie, gdzie nawiązałem współpracę naukowo-dydaktyczną między Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i  uczelniami irańskimi, które prowadzą badania w podobnym obszarze zainteresowań jak polska uczelnia – napisał o. Jarosław Różański OMI, profesor UKSW.

Zaproszenie do Iranu wystosowała do niego strona irańska, dzięki zabiegom jednego z szyickich imamów, związanego z University of Religions and Denominations w Qom, w Iranie. W programie znalazły się liczne spotkania, nie tylko mające charakter naukowy, jak np. spotkanie w parlamencie irańskim z posłami reprezentującymi mniejszości chrześcijańskie w Iranie (Ormian i Asyryjczyków), czy też odwiedziny w seminarium szyickim w Qom, gdzie kształci się prawie 1000 imamów.

Odbyły się panele o charakterze dyskusyjnym, z licznymi przedstawicielami wykładowców i studentów odbyły się m.in. na: Uniwersytecie Teherańskim (Faculty of Theology and Islamic Studies – Wydział Teologii i Studiów Islamskich), w Ibn-Sina Research Institution (badawczy Instytut Awicenny) w Teheranie oraz w świętym mieście szyizmu irańskiego w Qom (szyickie Sanktuarium Bezgrzesznej Mas’ume). Tam odbyły się spotkania z przedstawicielami (w ich siedzibach): University of Religions and Denominations (Uniwersytet Religii i Wyznań), The Research Institute of Tawhidi Civilisation (Instytut Badawczy Cywilizacji Tawhidi)  oraz International Institute for Islamic Studies (Miedzynarodowy Instytut Studiów Islamskich).

Fot. oblaci

Trzeba przyznać, iż goszczący nas Irańczycy okazywali wielkie zainteresowanie tymi spotkaniami, zadawali wiele pytań. W trakcie pobytu podpisałem dwa listy intencyjne, które przewidują współpracę między naszym Wydziałem Teologicznym i odpowiednikami irańskimi w zakresie: organizacja wspólnych konferencji naukowych, sympozjów, wymiana kadry naukowej w celu prowadzenia zajęć, wykładów, realizacja staży naukowo-badawczych pracowników, wspólne publikacje – skonkludował. Najbliższe, przewidywane wspólne sympozjum, w którym wezmą udział wykładowcy katoliccy, szyiccy i sanniccy, będzie dotyczyło pojmowania lichwy w tradycjach religijnych i jej praktykowania w systemach bankowych we współczesnym świecie.

Jarosław Różański OMI w 1987 r. ukończył studia teologiczne w WSD Obra i przyjął święcenia kapłańskie. W 1991 r. ukończył studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1996 r. uzyskał licencjat kanoniczny z misjologii, a doktorat obronił w 1998 r. Habilitował się w 2004, a w 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Specjalizuje się w misjologii, szczególnie Afryki. Zajmował stanowiska: wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (2002-2012), redaktora naczelnego czasopisma Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne, kierownika Katedry Historii Misji i kierownika Sekcji Misjologii na Wydziale Teologicznym UKSW (2004-2013), a także prodziekana tego wydziału (2005-2008, 2016-). Jest członkiem: Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Pozachrześcijańskimi (od 1998), zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (od 2012) i zarządu Association of Oblate Institutes of Higher Studies (od 2008).

Galeria (4 zdjęcia)
Zobacz także
Wasze komentarze