Modlitwa brewiarzowa w seminarium redemptoris mater, Fot. Denver Catholic

Japonia: Watykan zakłada seminarium neokatechumenalne dla Azji

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Tokio powstanie międzynarodowe seminarium misyjne Drogi Neokatechumenalnej. Poinformował o tym list prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Seminarium będzie podporządkowane bezpośrednio Kongregacji.

Abp Tarcisio Kikuchi otrzymał list od kard. Fernando Filoniego, który jednostronnie zapowiedział, że seminarium Redemptoris Mater powstanie w Tokio. Do listu dołączone były statuty placówki, z których wynika, że ma ona „przygotowywać wiernych z Drogi Neokatechumenalnej do kapłaństwa dla ewangelizacji Azji”.

– Czyniąc swoją wyrażoną przez papieża troskę o ewangelizację Azji, po konsultacjach z biskupami, kapłanami, braćmi i siostrami zakonnymi oraz świeckimi, którzy są głęboko zatroskani o ewangelizację kontynentu azjatyckiego, za najwyższą zgodą papieża Franciszka, ustanawiam Seminarium Redemptoris Mater dla Azji z główną siedzibą w Tokio i bezpośrednio podporządkowane tej kongregacji – napisał prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w swoim liście.

[Zobacz też: Bóg na Madagaskarze]

Seminarium Redemptoris Mater istniało już w Japonii w latach 1990-2009 w diecezji Takamatsu jako instytucja diecezjalna. Zostało jednak zamknięte po konflikcie z miejscowymi katolikami świeckimi wokół obciążeń finansowych, jakie musieli ponosić. Na tym tle doszło do sporu z miejscowym biskupem Satoshim Fukahorim oraz do późniejszego konfliktu Drogi Neokatechumenalnej z episkopatem Japonii. Biskupi wskazywali, że styl Drogi nie wpisuje się w lokalną kulturę i program duszpasterski tamtejszego Kościoła. Z kolei przedstawiciele Drogi wskazywali, iż miejscowy Kościół bardzo akcentuje dialog z innymi kulturami i religiami. Poprzez bezpośrednią ingerencję i pomoc papieża Benedykta XVI, w 2009 r. episkopat doprowadził do przeniesienia seminarium Redemptoris Mater z Takamatsu do Rzymu, wraz z jego rektorem, bp Peterem Takaaki Hirayamą, emerytowanym ordynariuszem Oita.

Święcenia kapłańskie w warszawskim seminarium Redemptoris Mater

W grudniu 2010 r. doszło w Watykanie do ponownego spotkania z udziałem papieża Benedykta XVI, pięciu biskupów japońskich oraz przedstawicieli Kurii Rzymskiej, na którym postanowiono, że należy rozwijać dialog Drogi Neokatechumenalnej z biskupami, tak aby jej styl był bardziej zgodny ze wskazaniami ordynariuszy diecezji. Jednocześnie Stolica Apostolska postanowiła, iż Droga Neokatechumenalna ma nadal kontynuować swą misję w Japonii. Ustalono też, że każdy biskup przekaże Drodze rady, jak postępować na terenie jego diecezji, unikając w ten sposób wskazań ogólnych Konferencji Biskupów.

[Zobacz też: Jezus wśród gangsterów]

Zobacz także
Wasze komentarze