fot. Efraim Krzysztof Rogula OFM

Kongres Misyjny Obu Ameryk w Boliwii: W jaki sposób dotrzeć do serc ludzi?

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Boliwia. To właśnie w tym państwie pracuje wielu misjonarzy właściwie z całego świata. Wiele osób rozpaczliwie szukających sensu życia pragnie tutaj usłyszeć Dobrą Nowinę, a nie mają takiej możliwości. Jednak aby dotrzeć do ich serc i odpowiedzieć na ich potrzeby, Ewangelię Chrystusową należy głosić w odpowiedni sposób.

Właśnie w celu jego odnalezienia biskupi, osoby życia konsekrowanego, a także świeccy z ponad 25 krajów zgromadzili się w dniach 10-14 lipca 2018 r. na V Kongresie Misyjnym Obu Ameryk, którego hasłem było: „Ameryka w misji, Ewangelia jest radością”. Na spotkaniu omawiano wartości prowadzące do umocnienia tożsamości i zaangażowania misyjnego w obu Amerykach, w celu głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, w szczególności osobom z różnego rodzaju peryferii, tworząc społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, solidarne i braterskie.

W grupie ponad 3500 uczestników znalazłem się także i ja, wraz z innymi franciszkańskimi studentami teologii. Razem z grupami z Tarija (południe Boliwii) i Kostaryki zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci w jednej z parafii. Zakwaterowani u rodzin czuliśmy atmosferę radości i braterstwa, a także jedności Kościoła ponad granicami.

Początek spotkania

Jeszcze przed Mszą św. rozpoczynającą wydarzenie udało mi się spotkać kilku Polaków: księży i sióstr pracujących w Boliwii. Eucharystii rozpoczynającej przewodniczył wysłany z Rzymu przez papieża Franciszka kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Hierarcha zwrócił uwagę, że podstawowym celem wszelkiej działalności misyjnej jest ustanowienie Jezusa w centrum każdego działania, projektu misyjnego. W przeciwnym razie będziemy realizować tylko jakiś rodzaj filantropii, która stanie się pusta i pozbawiona wiarygodności. W homilii jako przykład wskazał na bł. siostrę Nazarię Ignację pracującą w Boliwii założycielkę Instytutu Sióstr Misjonarek Krzyżowych Kościoła, której relikwie były obecne podczas całego kongresu, a której kanonizacja przewidziana jest na październik tego roku.

Pierwszą, poranną konferencję pod tytułem „Porywająca radość Ewangelii” wygłosił biskup jednej z diecezji honduraskich, Guido Charbonnea. Zaprosił uczestników do „szukania kluczy, które pokazują nam chrześcijańskie przesłanie i prowadzą nas do szczęśliwego życia”. Kolejny mówca – bp  Santiago Silva, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Chile nawoływał do przełamania utrwalonych schematów w ewangelizacji, tak jak uczynił to Jezus.

„W dzisiejszym świecie niezbędnym jest przyjęcie roli świadka, która wymaga dawania innym takich znaków jak przebaczenie, solidarność i miłosierdzie” – powiedział.

fot. Efraim Krzysztof Rogula OFM

Inspirujące słowa

Kolejne wykłady wygłosili: ks. Sergio Montes, odpowiedzialny za Agencję Informacyjną Fides w Boliwii,  abp Luis Augusto Castro z Tunja w Kolumbii, który wspomniał, że prorok-misjonarz nie może zamilknąć, że przemawia w sposób jasny, że jest uczniem i żyje sprawiedliwie, także bp emeryt Vittorino Girardi z Tilarán-Liberia w Kostaryce. Zwrócił on uwagę, że nie ma możliwości odseparowania misji od Boga. Jeśli ktoś przyjmuje Jezusa jako tego, kim jest rzeczywiście, w konsekwencji czuje się powołanym do bycia posłanym i misjonarzem. To właśnie w Kostaryce odbędzie się kolejny VI Kongres Misyjny Obu Ameryk w 2023 r.

Po obiedzie, który składał się ze specjałów lokalnej kuchni, odbywały się spotkania w mniejszych grupach. Między innymi odbyły się konwersatoria: „Komunikacja i misja”, „Misja i duszpasterstwo akademickie”, „Nowe perspektywy misjologiczne” i „Dzieci i młodzież misyjna”, a także warsztaty dotyczące pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, migrantami, ochroną stworzenia i  wiele innych.

Nie tylko teoria

W sobotę uczestnicy Kongresu w małych grupach wraz z miejscowymi wolontariuszami odwiedzili rodziny mieszkające w ubogich dzielnicach, na obrzeżach tego olbrzymiego miasta, jakim jest Santa Cruz de la Sierra. Są to to często osoby, które uciekają ze wsi, z osiedli w dżungli. Ze świata ubogiego i trafiają do środowiska bez tożsamości, zagubionych etycznie, często jeszcze bardziej spauperyzowanego.

Gotowe rozwiązanie

Przed Mszą św. kończącą spotkanie w sposób uroczysty odczytano wnioski końcowe całego Kongresu. Zaproponowano 10 gotowych działań skupiających się przede wszystkim na wychowywaniu w radości, wychodzeniu na peryferie czy szerzeniu znajomości Pisma Świętego.

Podczas Mszy św. kończącej gospodarz miejsca, abp Sergio Gualberti z Santa Cruz de la Sierra, podziękował wszystkim słowami:

„Cieszyliśmy się uprzywilejowanym czasem świętowania naszej wiary, głoszenia Dobrej Nowiny i odpowiadania na wezwanie Jezusa, aby wchodzić na górę Domu Pańskiego”.

Galeria (6 zdjęć)
Zobacz także
Wasze komentarze