Maryja w Irkucku

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Pozdrowienia z Irkucka. Dzisiaj miało miejsce nałożenie korony na figurę Niepokalanego Serca Matki Bożej w katedrze irkuckiej. Z darem modlitwy i z serca błogosławię. Biskup Jerzy” – taki SMS dotarł dziś do naszej redakcji.

Wysłał go nam biskup Jerzy Mazur. Biskup Mazur to werbista, w latach 2002-2003 biskup diecezji świętego Józefa w Irkucku w latach 2002–2003, od 2003 roku biskup ełcki. Korona była poświęcona przez Jana Pawła II w październiku 2002 roku. Ukoronowanie Maryi w Irkucku było marzeniem biskupa Jerzego. Jak widać, marzenia się spełniają.

Katedra Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Irkucku

Figura w Irkucku

 

Przy tej okazji chcemy przypomnieć krótko historię pracy i posługi biskupa Mazura. To historia niestrudzonej misjonarskiej służby. Zarówno tam – na dalekim Wschodzie – jak i w tu, w Polsce.

Misjonarz z tytułem

Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, naukę ukończył z licencjatem z misjologii. W latach 80-tych pracował w Ghanie. Po powrocie do Polski został wykładowcą misjologii w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W latach 90-tych był był redaktorem czasopisma „Dialog”. W przygotowaniach do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 odpowiadał za sprawy ekumeniczne. W zgromadzeniu werbistów został superiorem dystryktu, a w 1997 superiorem regionalnym regii Ural, obejmującej terytorium Białorusi, Rosji i Ukrainy. W 1998 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocnicznym administratury apostolskiej Syberii. Święcenia biskupie otrzymał tego samego roku w katedrze Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku.

Wnętrze katedry w Irkucku

 

Zatrzymany na lotnisku
Rok później został mianowany administratorem apostolskim nowo utworzonej administratury apostolskiej Syberii Wschodniej z siedzibą w Irkucku, zaś w 2002 roku, wraz z podniesieniem administratury do rangi diecezji, został mianowany biskupem diecezjalnym w Irkucku. Dzięki jego zaangażowaniu w rozmowach z władzami państwowymi i przedstawicielami Kościoła prawosławnego możliwa była konsekracja katedry w Irkucku. W kwietniu 2002 został zatrzymany na lotnisku w Moskwie w trakcie podróży powrotnej do Irkucka i przymusowo odesłany do Polski. Osiadł w domu werbistów w Michałowicach, skąd kierował diecezją irkucką do kwietnia 2003.

bp Jerzy Mazur / fot: zyciezakonne.pl

Nadal misjonarz
17 kwietnia 2003 Jan Paweł II zwolnił go z urzędu biskupa diecezjalnego diecezji św. Józefa w Irkucku i mianował biskupem diecezjalnym diecezji ełckiej. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy i Komisji ds. Misji. Wszedł też w skład Komisji Charytatywnej. Ponadto objął funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Misyjnej i został członkiem Komisji Nadzorczej Caritas Polska.

Od Olsztyna przez Białoruś do Rosji
Obecnie biskupem w Irkucku jest biskup Cyryl Klimowicz. Jego życiowa, kapłańska też jest bardzo ciekawa. Jego rodzice- w czasach stalinowskich zostali uznani za kułaków i wywiezieni do Kazachstanu. Do Polski przyjechał z rodzicami w latach 60-tych, miał obywatelstwo białoruskie.  Jest absolwentem teologii seminarium w Olsztynie. Przez 9 lat był proboszczem w Głębokiem na Białorusi. Później Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji mińsko-mohylewskiej, a od 2013 roku jest biskupem diecezji w Irkucku. W latach 2005–2011 był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Rosji.

bp Cyryl Klimowicz

Maryja w Irkucku
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze