fot. Pixabay

Nie śpię, studiuję Torę

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dlaczego w dzień Lag Baomer dobrze jest brać ślub i czemu w święto Szawuot niektórzy żydzi nie kładą się spać – o tym i nie tylko pisze Szymon Zadumiński, poznański podrabin.

„Od dnia przypadającego po pierwszym dniu odpoczynku (święta Pesach), w dniu, kiedy przyniesiecie omer na zakołysanie, będziecie liczyć dla siebie siedem pełnych tygodni. Będziecie liczyć do pięćdziesięciu dni, do dnia, który przypada po siedmiu tygodniach” (Wajikra 23:15-16). 

Tora nakazuje liczenie dni od drugiego dnia Pesach (szesnastego dnia miesiąca nisan), aż do Szawuot. Micwa ta nosi nazwę sefirat haomer – od oddania omer, które było składane w Świątyni drugiego dnia Pesach. Żydzi zostali uwolnieni z niewoli egipskiej, by Bóg mógł przekazać im Torę i by mogli zachowywać Jego micwot. To właśnie, jak wyjaśnia Sefer hachinuch (micwa 306), było głównym powodem wyprowadzenia narodu żydowskiego z Egiptu. Co roku liczymy czterdzieści dziewięć dni, zaczynając od drugiego dnia Pesach (czyli pierwszego dnia wolności po Wyjściu z Egiptu), aż do dnia, w którym Tora została dana Żydom (w Szawuot), by okazać naszą cześć i tęsknotę za tym dniem. Micwę liczenia omeru wypełnia się każdego wieczora po Maariwie (modlitwa wieczorna), od drugiej nocy Pesach aż do nocy poprzedzającej Szawuot (Święto Tygodni). Nie można rozpocząć liczenia przed zapadnięciem nocy. Właściwy czas na wypełnienie tej micwy nastaje, gdy gwiazdy są już dobrze widoczne na niebie.

Żydzi tańczą wokół ogniska świętując Lag Baomer w Jerozolimie. Fot. EPA/ABIR SULTAN

Podczas dni sefirat haomer zmarły dwadzieścia cztery tysiące uczniów rabiego Akiwy. Przestrzega się niektórych praw dotyczących żałoby, by uczcić pamięć tych gorzkich dni, kiedy to studiowanie Tory znacznie straciło na sile w świecie. W trakcie dni sefirat haomer mężczyźni nie golą się, zarówno mężczyźni jak i kobiety nie obcinają włosów oraz nie udziela się wówczas ślubów. Można zorganizować przyjęcie zaręczynowe w tych dniach, jednakże nie należy tańczyć podczas dni sefirat haomer. Nie należy podczas tych dni słuchać muzyki, dozwolone jest jedynie słuchanie nagrań wokalnych bez użycia instrumentów.

Lag Baomer (osiemnasty dzień miesiąca Ijar) to trzydziesty trzeci dzień sefirat haomer. W dniu tym zmarł rabi Szimon bar Jochaj ZC”L, autor Zoharu (Księga Blasku – w tradycji żydowskiej najważniejsze dzieło mistyczne i kabalistyczne). W dniu Lag Baomer zaraza, która zabrała życie uczniom rabiego Akiwy, ostatecznie się zakończyła. Z tych też powodów jest przyjętym zwyczajem świętowanie tego dnia w radości. W tradycji żydowskiej jest to idealny dzień na zawarcie małżeństwa, ponieważ śmierć rabiego Szimona bar Jochaja interpretowana jest jako zaślubiny duchowe z Bogiem. Istnieje szeroko przyjęty zwyczaj obchodzenia święta Lag Baomer w miejscu pochowania rabina na górze Meron. Tysiące ludzi gromadzi się wówczas na tej górze, pali ogniska, śpiewa (w tym specjalne pieśni ułożone na jego cześć) i ucztuje. Według kabalistycznej tradycji rabin Jochaj dał światu duchowe światło objawienia księgi Zohar, dlatego palone w dzień jego śmierci ogniska symbolizują wpływ jego nauk na ludzi. Zwyczaj ten dotyczy głównie chasydów, jednak praktykują go także inni Żydzi w całym Izraelu i diasporze. Z przyjętym zwyczajem nowo narodzonym dzieciom nie obcina się włosów, dopóki nie upłyną trzy lata ich życia. Wówczas wyczekuje się dnia Lag Baomer, by dokonać uroczystych postrzyżyn, dla szczęśliwców żyjących w Ziemi Izraela – na wzgórzu w Meron.

Żydzi zebrani na święto La Baomer Fot. PAP/EPA.

Święto Szawuot wypada szóstego dnia miesiąca siwan. Hebrajskie słowo „szawuot” oznacza „tygodnie”. W Szawuot świętujemy otrzymanie Tory. Siedem tygodni po tym, jak nasi przodkowie opuścili Egipt, dotarli oni do podnóża góry Synaj i przyjęli Torę. Cały naród zrozumiał tajemnicę opiekuńczych aniołów, kiedy, jak jeden mąż, deklarował: „Tak uczynimy i okażemy posłuszeństwo”. Począwszy od objawienia się na górze Synaj, Tora była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Każde z pokoleń, włącznie z obecnym, wiodło swoje życie zgodnie z nakazami Tory.

Wielu ludzi świętuje otrzymanie Tory w Szawuot, nie kładąc się spać i studiując Torę przez całą noc. Jest przyjętym zwyczajem upamiętnianie otrzymania Tory poprzez ozdabianie domu oraz synagogi zielenią i roślinami. Zgodnie z tradycją tego dnia spożywamy potrawy mleczne. Niektórzy spożywają potrawy, do przygotowania których użyto produktów mlecznych i miodu. Czynimy tak, ponieważ napisane zostało „Miód i mleko pod językiem twoim” (Pnp 4,11). Werset ten to metafora, która odnosi się do słów Tory.

Szymon Zadumiński  

LaG BaOmer wypada 03.05, natomiast Szawuot 20.05. 

Zobacz także
Wasze komentarze