Papież wspomaga budowę prawosławnego klasztoru

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Franciszek przekazał 100 tysięcy euro na budowę pierwszego klasztoru prawosławnego w Austrii (Sankt Andrä).  Dar w imieniu Papieża wręczył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Kardynał Kurt Koch w Wiedniu spotkał się z patriarchą Bartłomiejem. Wyraził nadzieję, że ta cegiełka będzie zachętą dla innych do wspierania budowy tego miejsca poprzez modlitwy i pomoc materialną.

Okazją do spotkania była 50. rocznica zawarcia umowy regulującej relacje pomiędzy austriackim państwem, a Kościołem prawosławnym, która pozwala między innymi na nauczanie religii w szkołach czy fundowanie nowych wspólnot.  W Austrii jest około 450 tysięcy chrześcijan prawosławnych.

Wagę diecezji Burgenland, w której będzie znajdował się klasztor, podkreślał już Jan Paweł II. Jako region najbardziej wysunięty na wschód miał on być pomostem między światem Europy wschodniej i zachodniej.

Zobacz także
Wasze komentarze