Pomoc Kościołowi na Wschodzie: co, gdzie, ile, jak

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dzięki hojności polskich parafian i darczyńców, w 2017 r. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie zrealizował już 360 projektów na kwotę 2,25 mln zł. Cały czas organizowana jest dalsza pomoc dla Kościoła w 14 krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Rozmiar tego wsparcia zależy w dużej mierze od zbiórki, prowadzonej we wszystkich parafiach w Polsce 10 grudnia, w 2. Niedzielę Adwentu.

Pomoc przekazano ordynariuszom diecezji Kościoła Katolickiego na Wschodzie (15 tys. zł na diecezję), także pomoc liturgiczną (tj. zakup tabernakulów, paramentów liturgicznych, strojów liturgicznych, mszałów, lekcjonarzy oraz nagłośnienia do kościołów i kaplic), na pomoc dzieciom i młodzieży (z czego ponad 56,5 tys. zł przeznaczonych zostało na stypendia). Za niemal 206,5 tys zł ufundowano pomoc katechetyczną (składa się na nią m.in. zakup Pisma Świętego, Dzienniczka św. Faustyny, brewiarzy, modlitewników, a także prenumerata czasopisma „Miłujcie się” i „Wiadomości KAI” oraz wsparcie działającego na Ukrainie Radia Maryja). Pieniądze pomogły też w budowach i remontach. Dzięki zbiórce można było też wesprzeć leczenie księży, sióstr i braci zakonnych pracujących na Wschodzie. Pomoc trafia m.in na Ukrainę, Białoruś, do Rosji, Kazachstanu, Mołdawii, Azerbejdżanu Rumunii, Armenii, Litwy, Łotwy, Gruzji.

Misjonarze Wschodu
Aktualnie wśród Polaków służących Kościołowi na Wschodzie znajduje się: 250 księży diecezjalnych, 320 księży zakonnych, 350 sióstr zakonnych, 23 braci zakonnych oraz osoby świeckie. Wśród ważnych projektów, rozpoczętych w mijającym roku przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie jest m.in. wsparcie zakupu gruntów i nieruchomości w Sopoćkinach na Grodzieńszczyźnie, gdzie powstanie Dom Seniora dla Polaków z tych okolic, zakup mieszkania dla nowopowstałej parafii w Stawropolu w Rosji oraz powołanie Wolontariatu Syberyjskiego, którego 60 członków przechodzi obecnie formację, a w przyszłym roku wyjedzie na placówki na Wschodzie.

Dzień Modlitwy i Pomocy
Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, będzie obchodzony już po raz 18. W drugą Niedzielę Adwentu, czyli 10 grudnia, Polacy będą zaproszeni do modlitwy i wsparcia finansowego Kościoła w krajach byłego Związku Radzieckiego. Także korzystający z tej pomocy katolicy i podopieczni polskiego duchowieństwa na Wschodzie modlą się tego dnia w intencji ofiarodawców.

W Polsce centralnymi uroczystościami obchodów będą: Apel Jasnogórski, który 8 grudnia o godz. 21.00 poprowadzi dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Krzyża oraz Msza św. w warszawskiej bazylice Świętego Krzyża, odprawiona 10 grudnia o godz. 9.00 i transmitowana przez Program 1 Polskiego Radia. Oprócz udziału w zbiórce, dzieło Pomocy Kościołowi na Wschodzie można także wesprzeć, kontaktując się z Zespołem za pośrednictwem strony wschod.misje.pl

Białe niedźwiedzie?
Często, myśląc o Wschodzie, jesteśmy niewolnikami stereotypów, że daleko, zimno, białe niedźwiedzie i bieda. To nie jest cała prawda, a bezpośrednie kontakty z duszpasterzami i mieszkańcami tych terenów pomagają zrozumieć, jak jest naprawdę – mówi w rozmowie z KAI ks. Leszek Kryża – dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi w Potrzebie:

Powstanie Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie było bardzo trafną odpowiedzią Episkopatu Polski na znaki czasu. A wtedy, tymi znakami były „pierestrojka” i następnie upadek Związku Radzieckiego. Kościół na tych terenach zaczął się odradzać, na co w trybie natychmiastowym zareagowała Konferencja Episkopatu Polski: ksiądz Prymas Józef Glemp – KAI powołał wówczas zespół, który dziś nazywa się Zespołem Pomocy Kościołowi na Wschodzie. To było fantastyczne wyczucie!Od początku ten zespół nastawiony był na to, żeby pomagać Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Oczywiście, największą pomocą była i jest do dziś pomoc personalna: księża i siostry zakonne z Polski wyjeżdżali, by od samego początku służyć tamtemu Kościołowi. Wiadomo jednak, że kiedy rozpoczęli tam swoją służbę, musieli gdzieś mieszkać i mieć zaplecze do pracy. Wówczas powstała myśl, by Kościół w Polsce wspierał także materialnie te wszystkie dzieła, które za wschodnią granicą coraz bardziej się rozwijały. I tak powzięto decyzję, by jedna niedziela w roku była dedykowana modlitwie i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Pomoc Kościołowi na Wschodzie: co, gdzie, ile, jak
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze