Warszawa, 15.12.2016. Lekarka i misjonarka œwiecka pracuj¹ca w Oœrodku Rehabilitacji Trêdowatych Jeevodaya w Indiach i lauretka nagrody MSZ Pro Dignitate Humana Helena Pyz (C) podczas otwarcia 5. edycji konferencji Warszawski Dialog na rzecz Demokracji pod has³em „Od przesz³oœci do przysz³oœci: utrwalanie wartoœci demokracji”, 15 bm. w Warszawie. (ps/zuz) PAP/Pawe³ Supernak

„Pro Dignitate Humana” dla polskiej lekarki trędowatych

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Lekarka trędowatych dr Helena Pyz otrzymała prestiżową nagrodę „Pro Dignitate Humana”. Ta świecka misjonarka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego od prawie 30 lat pracuje w Indiach, kierując jako jedyny lekarz Ośrodkiem Rehabilitacji Trędowatych „Jeevodaya”.

Prestiżową nagrodę przyznało jej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu napisano, że dr Pyz otrzymuje ją „za pełne poświęcenie i bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz za niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowanie godności ludzkiej”.

W laudacji minister Witold Waszczykowski podkreślił niezwykłe zasługi polskiej lekarki, która, jak mówił, „wraz z zespołem przyuczonych przez siebie paramedyków rokrocznie udziela ok. 10 tys. porad lekarskich i wykonuje drobne zabiegi medyczne. Podczas swojej pracy wykryła i podjęła leczenie 7 tys. nowych przypadków trądu. Jest też jedynym lekarzem dla kilkunastu tysięcy trędowatych z okaleczeniami, którzy nie mają możliwości podjęcia leczenia w innych placówkach”.  Odbierając nagrodę doktor Helena Pyz stwierdziła, że przywracanie pacjentom godności ma dla niej kluczowe znaczenie.

„Jestem szczęśliwa z przyznania mi nagrody «Pro Dignitate Humana». Zwykła służba lekarska osobom dotkniętym trądem została zauważona – mówi Radiu Watykańskiemu dr Pyz. – Mam przywilej i radość, że osoby odrzucone, niechciane, znajdujące się na obrzeżach życia społecznego pozwoliły mi dotykać swoich ran; swoich ran fizycznych, ale też psychicznych i duchowych. Dla mnie ta nagroda jest podkreśleniem, jak ważna jest godność człowieka również dla innych. Mam nadzieję, że ci, którzy będą o tym słyszeli, zauważą, jak ważne jest docenienie każdej istoty ludzkiej. Godność człowieka mierzy się do jego poczęcia aż do naturalnej śmierci, od dziecka-niemowlęcia do niedołężnego starca potrzebującego pomocy. Ufam, że właśnie ten moment, kiedy polską lekarkę nagradzają takim pięknym odznaczeniem, będzie inspiracją dla innych”.

Fot. PAP/Paweł Supernak

„Pro Dignitate Humana” dla polskiej lekarki trędowatych
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze