Raport: niedożywienie i głód problemem ok. 60 krajów

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Niedożywienie lub głód to dziś problem około 60 krajów świata – podaje raport Międzynarodowego Instytutu Badań nad Polityką Żywnościową (IFPRI) . Konfrontuje on te dane z ogólną pozytywną oceną wyników walki z głodem na świecie od 2000 r.

Ogłoszony w czwartek w Rzymie Raport IFPRI sporządzony we współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Welthungerhilfe oraz irlandzką Concern stwierdza, że mimo iż od początku stulecia udało się zredukować o przeszło jedną czwartą zjawisko głodu na świecie, wskutek niedożywienia i głodu w 2017 roku nadal cierpiała ludność połowy spośród 119 krajów objętych badaniem. Głód i niedożywienie powodowały zwłaszcza wysoką śmiertelność niemowląt oraz problemy związane z niedowagą nowo narodzonych.

Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje pod tym względem z Sudanie Południowym, Somalii, Jemenie i Nigerii. Konflikty zbrojne i zmiany klimatyczne są źródłem cierpienia zwłaszcza wśród najuboższych grup ludności, marginalizowanych politycznie przez władzę, mniejszości etnicznych, jak również kobiet. Republika Środkowoafrykańska jest, według cytowanego raportu, jedynym krajem, w którym panuje „w najwyższym stopniu alarmująca” sytuacja. Po niej wymienia się Czad, Sierra Leone, Madagaskar, Zambię, Jemen, Sudan, Liberię, Niger i Timor Wschodni. Na liście krajów szczególnie dotkniętych ubóstwem i niedożywieniem – „po dwóch dekadach podstępu w dziedzinie zaspokajania potrzeb wyżywieniowych” – znalazła się także Wenezuela, wymieniona po Sri Lance i Mauretanii.

Dyrektor generalny IFPRI Shenggen Fan prezentując raport podkreślił, że od 2000 roku w krajach rozwijających się zjawisko głodu zostało zredukowane o 27 proc., a w 14 krajach, wśród nich w Brazylii, Chinach, Senegalu, Azerbejdżanie, Peru i Panamie, sytuacja polepszyła się o co najmniej o 50 proc. Zjawisko głodu występuje najczęściej w Azji Południowej i Afryce subsaharyjskiej, podczas gdy Bliski Wschód „szczególnie charakteryzują ogromne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi krajami”.

W Ameryce Łacińskiej – stwierdza na zakończenie raport – zaszły od 2000 roku pozytywne zmiany: stosunkowo niewielka część ludności cierpi niedożywienie lub głód, a jedynie w Wenezueli „wskutek wstrząsów politycznych” zjawisko głodu od 2008 roku ponownie się nasila. 

Raport: niedożywienie i głód problemem ok. 60 krajów
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze