ks. Tomasz Atłas

Fot. Youtube

Ruszają przygotowania do Misyjnego Synodu Dzieci w 2022 roku

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W wrześniu ruszą oficjalne przygotowania do Misyjnego Synodu Dzieci, który odbędzie się w 2022 r. Potrwają dwa lata. Pomocą w pierwszym roku przygotowań będą tegoroczne materiały formacyjne – poinformowały Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce.

Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. dr Tomasz Atłas zwrócił uwagę, że synod odbędzie się dokładnie w setną rocznicę nadania dziełom misyjnym ich papieskości, a więc powszechności.

– W roku 1922 Ojciec Święty wobec całego świata uznał je „za swoje”, zapraszając tym samym do bliskiej współpracy. Uczynił jednocześnie jego członków swoimi bezpośrednimi pomocnikami w dziele misyjnym całego Kościoła – powiedział ks. dr Atłas.

>>> Bp Mazur: do polskich misjonarzy na pomoc w walce z Covid-19 trafiają kolejne środki finansowe

Obrady synodalne odbędą się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przywołując słowa św. Jana Pawła II, że „wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”, sekretarz krajowa Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci s. Monika Juszka zwróciła uwagę, że „zawierzenie Bogu i zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła powinno opierać się na gruntownej wiedzy”. – Tę będą przybliżać młodym uczestnikom synodu wykładowcy uczelni wyższych – dodała.

fot. cathopic

W wrześniu bieżącego roku w ogniskach misyjnych gromadzących dzieci rozpocznie się pierwszy rok synodalnych przygotowań. Pomocą będą tegoroczne materiały formacyjne przygotowane specjalnie pod tym kątem.

– Dzieci będą się dowiadywać, czym jest synod, układać „drogę synodalną”, a także będą formułować postulaty, z którymi spotkają się na synodzie – powiedziała s. Juszka.

Uczestnicy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci będą także codziennie łączyć się duchowo, odmawiając tę samą modlitwę, w której jest wezwanie do Matki Bożej, nazywanej też Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

>>> Misje w Peru. Mały kościółek, bez kuchni i łazienki, za to z wirusem i kryzysem

W synodzie wezmą udział przedstawiciele wybrani i posłani przez swoją diecezję spośród dzieci i animatorów najbardziej zaangażowanych w dzieło misyjne.

Zobacz także
Wasze komentarze