Skrucha w islamie jako jedna z łask od Boga

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W islamie skrucha (ar. tałba) to nie tylko konieczność żałowania za każdy grzech. Jeśli zrobimy coś przeciwko Bogu, trzeba spełnić trzy warunki, aby została ona przyjęta przez Boga: przerwać popełnianie grzechu, żałować za niego oraz podjąć decyzję, aby więcej go nie powtórzyć – pisze Edyta Chadid z Ligi Muzułmańskiej RP.

Skrucha nie spełniająca któregokolwiek z tych warunków nie będzie prawdziwa. Jeśli grzech dotyczy szkody wyrządzonej drugiemu człowiekowi, potrzebne jest spełnienie czwartego warunku: zadośćuczynienie poszkodowanemu. Jeśli chodzi o majątek, należy go zwrócić prawowitemu właścicielowi. Jeśli było to pomówienie – należy prosić poszkodowanego o wybaczenie. Koran i Sunna (sunna to słowa, czyny, nauki proroka Muhammada) potwierdzają, że skrucha jest obowiązkowa.

W Koranie czytamy:
„Nawracajcie się wszyscy do Boga, o wy, wierzący! Być może będziecie szczęśliwi!”
(Koran, rozdział 24 Światło, werset 31)
„Proście o przebaczenie waszego Pana i nawracajcie się do Niego!”
(Koran, rozdział 11 Hud, werset 3)
„O wy, którzy wierzycie! Nawracajcie się do Boga ze szczera skrucha!”
(Koran, rozdział 66 Zakazanie, werset 8)

Według słów Abu Hurajry (jeden z towarzyszy proroka Muhammada) prorok Muhammad powiedział: – Na Boga, proszę Go o wybaczenie i żałuję za grzechy ponad siedemdziesiąt razy każdego dnia – relacjonował Al-Buchari.

Proszenie o wybaczenie jest bardzo wskazane. Prorok, którego przeszłe i przyszłe grzechy zostały wybaczone, mimo tego prosił Boga o przebaczenie – więc jakże my, którzy niestety mamy słabą wolę i regularnie popełniamy grzechy, nie mielibyśmy żałować i błagać Boga o wybaczenie? Szczera modlitwa o przebaczenie jest niezbędna, aby złe uczynki popełniane przez nas nawet nieumyślnie zostały wybaczone. Zdanie jakie wypowiedział prorok pokazuje, że wysłannik Boga kładzie duży nacisk na żal za grzechy i szukanie przebaczenia.

Z kolei według słów Anas bin Malik Al-Ansari (innego towarzysza proroka Muhammada), Prorok powiedział:

– Zaprawdę, Bóg bardziej jest zadowolony z żalu Swego sługi, niż ten, kto zgubił wielbłąda na pustyni i znalazł go niespodziewanie – relacjonował Al-Buchari, Muslim.

Ta wypowiedź skłania do skruchy i żalu za grzechy. Bóg jest bardzo zadowolony ze skruchy. Jest wybaczający i litościwy. Według przekazu Abu Musa Al-Aszari Prorok mówił:
„Bóg wyciągać będzie Swą Dłoń w nocy, by grzeszący za dnia mogli się nawrócić, i wyciągać będzie Swą Dłoń za dnia, by grzeszący w nocy mogli się nawrócić, dopóki słońce nie wzejdzie z zachodu” (w islamie określenie „słońce wzejdzie z zachodu” oznacza koniec świata).


Bóg przebacza ludziom i obdarzył człowieka piękną umiejętnością przebaczania innym ludziom. Adam upadł, kiedy sprzeciwił się rozkazowi Boga, ale skrucha przyniosła mu Boże wybaczenie. Tałba (skrucha) to krótko mówiąc „powracanie ze złego uczynku do Boga”. Kto popełnia grzech odsuwa się od Boga , a kiedy żałuje, powraca do Niego.

Prorok Muhammad mówił: „W Dniu Zmartwychwstania każdy będzie w towarzystwie tych, których kocha”. Prorok mówił dalej i wspomniał o bramie niebios, tak szerokiej, że konno przejechać ją można w ciągu 40 lub 70 lat. Brama ta jest otwarta dla wszystkich nawracających się, którzy dokonali skruchy i nie zostanie zamknięta, dopóki słońce nie wzejdzie z zachodu, czyli jest otwarta aż do nastania końca świata. Niestety ludzie są chciwi i żądni dóbr materialnych. Tylko osoby mająca silną wiarę mogą wyzwolić się od tych negatywnych cech.

Prorok Muhammad mówił:
„Gdyby Syn Adama (człowiek) posiadałby dolinę pełną złota, chciałby mieć dwie. Nic nie może napełnić jego ust poza ziemią (z grobu). Bóg zwraca się z litością do tego, kto zwraca się do Niego ze skruchą” – relacjonował Al-Buchari i Muslim.

Ludzie, którzy sami wybaczają, mogą liczyć na przebaczenie swoich błędów przez Boga. Natomiast ci, którzy mają z tym problem, mogą spodziewać się Bożej kary, a nawet wiecznego potępienia.

W Koranie czytamy:
„Dla tych, którzy rozdają, i w radości, i w utrapieniu; dla tych, którzy powstrzymują gniew i przebaczają ludziom; a Bóg kocha ludzi czyniących dobro”.
(Koran, rozdział 3 Rodzina Imrana, werset 134)

Wybaczenie i skrucha to postawy, które pomagają właściwie kształtować nasze sumienie. W wielu religiach, także w islamie żal za grzechy to podstawa relacji z Bogiem, ale również z innymi ludźmi.
______________________________
Pani Edyta Chadid z Ligi Muzułmańskiej RP, jest żoną poznańskiego imama.

Zobacz także
Wasze komentarze