fot. misyjne.pl

Zmarł prof. Zbigniew Pawłowski – nestor polskiej medycyny tropikalnej i przyjaciel misjonarzy

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W poniedziałek nad ranem, 28 stycznia 2019 r., zmarł prof. Zbigniew Pawłowski. Był nestorem polskiej medycyny tropikalnej i przyjacielem misjonarzy. W 2017 r. został odznaczony papieskim orderem św. Sylwestra.

Pan Profesor Zbigniew Pawłowski urodził się w Poznaniu w roku 1926. Skończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1951 r. i w 1961 r. zdobył tytuł doktora medycyny. W Instytucie Tropikalnym w Liverpoolu w 1964 r. otrzymał dyplom medycyny tropikalnej i higieny. Habilitowany w roku 1967, w 1977 r. uzyskał nominację profesorską. Współtworzył polską parazytologię lekarską. Był specjalistą w dziedzinach chorób wewnętrznych i pasożytniczych i w latach 1970-1996 kierował Kliniką Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 1979-1986 pracował w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie i do roku 2011 był ekspertem tej organizacji. Na dorobek naukowy profesora składa się ponad 700 publikacji. Był honorowym członkiem i autorytetem wielu zagranicznych towarzystw naukowych i międzynarodowych instytucji parazytologicznych. W 2009 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez wiele lat angażował się w działalność misyjną i interesował się problemami zdrowia międzynarodowego. Był jednym z trzech fundatorów Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która działa od 1992 r. Fundację założył wraz z ks. dr Ambrożym Andrzejakiem, misjologiem oraz ówczesnym studentem medycyny dr n. med. Norbertem Rehlisem, w porozumieniu z abp. Jerzym Strobą, ówczesnym metropolitą poznańskim.

4 czerwca 2017 r. w poznańskiej katedrze prof. Zbigniew Pawłowski otrzymał z rąk abp. Stanisława Gądeckiego Medal Świętego Sylwestra. Jest to najwyższe odznaczenie papieskie przyznawane osobom świeckim. Order Świętego Sylwestra Papieża ustanowił w 1841 r. papież Grzegorz XVI. Nadawany jest także niekatolikom, za aktywność w dziele apostolskim, wybitne zasługi w pracy zawodowej lub osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

Celem powołania Fundacji było stworzenie profesjonalnego zaplecza medycznego dla polskich misji. Od tamtego czasu związani z Fundacją lekarze z Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu prowadzą w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie wykłady dla misjonarzy, którzy przygotowują się do pracy w tropiku. W 1992 r. pierwszymi prowadzącymi takie zajęcia byli prof. Pawłowski oraz dr Wanda Błeńska. Fundacja organizuje również wyjazdy lekarzy na misje i wysyła pomoc humanitarną do 202 szpitali misyjnych i przychodni na całym świecie.

Przypominamy nagranie, na którym prof. Zbigniew Pawłowski mówi o 25-leciu fundacji „Redemptoris Missio”.

Zobacz także
Wasze komentarze