Zgorzelec/ Goerlitz, 06.01.2017. Miêdzynarodowy Orszak Trzech Króli wyruszy³, 6 bm. sprzed koœcio³a Œwiêtej Trójcy na Obermarkt w Goerlitz i mostem Staromiejskim przeszed³ do Zgorzelca przed dom kultury, gdzie scen¹ Pok³onu Trzech Króli zakoñczono tegoroczne obchody Œwiêta Trzech Króli. Orszak, któremu przyœwieca³y s³owa franciszkañskiego pozdrowienia ” Pokój i Dobro”, zorganizowa³y po raz czwarty parafie œw. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu i œw. Wac³awa w Goerlitz. (mk/cat) PAP/Maciej Kulczyñski

Monachium: Jedyny Orszak Trzech Króli w Niemczech

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Tradycyjny „Orszak Trzech Króli” przeszedł również ulicami Monachium. W Uroczystość Objawienia Pańskiego, po raz drugi w historii polskiej Parafii św. Moniki, przedmieściami dzielnicy Neuperlach, przemaszerował barwny, kilkusetosobowy marsz. Były to największe uliczne jasełka w mieście.

W przygotowanie „Orszaku Trzech Króli” zaangażowała się ponad 40-osobowa grupa parafian: dzieci, młodzieży oraz rodziców. W postać króla Kacpra wcielił się pan Edward Halemba, króla Melchiora – pan Marco z Peru, a króla Baltazara – pan Daniel z Ghany.

Uliczne jasełka – oparte na opisach ewangelicznych – rozpoczęły się w kościele św. Moniki odczytaniem edyktu Cezara Augusta przez mężczyznę przebranego za rzymskiego legionistę. Następnie barwny korowód wraz z trzema królami, wyruszył na spotkanie nowonarodzonego Jezusa, mijając po drodze aniołów i pasterzy oraz króla Heroda. Na końcu orszak dotarł do kościoła św. Moniki, gdzie miała miejsce ostatnia scena: pokłon trzech króli oraz wszystkich uczestników jasełek.

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami 515 miast w Polsce i 22 za granicą.

Co roku Orszakowi towarzyszy inne hasło, w tym roku są to słowa franciszkańskiego pozdrowienia „Pokój i Dobro”.

Motywem przewodnim tegorocznego Orszaku był szacunek do świata i przyrody. W ten sposób przypomniano przesłanie papieża Franciszka, który w encyklice „Laudato si`” zwraca uwagę na piękno stworzenia. Wzywa również do ochrony przyrody jako dziedzictwa, które mamy przekazywać następnym pokoleniom.

PAP/Maciej Kulczyński

Monachium: Jedyny Orszak Trzech Króli w Niemczech
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze