Fot. pixabay.com

Moskwa: trzecia rocznica spotkania Franciszka z patriarchą Cyrylem

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Obrona życia jest wspólnym polem działania Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła katolickiego – to przekonanie leżało u podstaw sympozjum, jakie odbyło się w Moskwie, w trzecią rocznicę historycznego spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem w Hawanie i podpisanej wówczas wspólnej deklaracji.

Było to trzecie tego typu upamiętnienie tego wydarzenia. Poprzednie odbyły się we Fryburgu w 2017 r. i w Wiedniu w 2018 r. Tematem tegorocznego spotkania był „koniec życia”. Odbyło się ono w Instytucie Teologicznym Studiów Podyplomowych Świętych Cyryla i Metodego, którego rektorem jest metropolita Hilarion (Ałfiejew), przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

Zabierając głos przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch wskazał, że spotkanie w Hawanie otworzyło nowy rozdział w relacjach między obu Kościołami. Wymienił też kolejne ich etapy: pielgrzymka relikwii św. Mikołaja do Moskwy i Petersburga, wizyta sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina w Rosji w 2017 r., letnie kursy akademickie dla młodych księży, wspólne wystawy Muzeów Watykańskich i Galerii Tretiakowskiej. – To tylko niektóre przykłady więzi, które stopniowo się zawiązywały między naszymi Kościołami, aby naprawić, nić po nici, rozdartą tunikę Chrystusa – stwierdził szwajcarski purpurat.

Odnosząc się do tematu sympozjum, wskazał, że temat końca życia zawsze stanowił wyzwanie, gdyż człowiek jest jedynym stworzeniem mającym świadomość swej śmiertelności. Wyzwanie to przybrało dzisiaj nową formę za sprawą postępu wiedzy i technologii medycznej. Obecnie bowiem śmierć zazwyczaj następuje w szpitalu, często będąc wynikiem decyzji lekarskiej, czy to poprzez zaprzestanie leczenia, czy też jego nierozpoczęcie. Wszystko to rodzi „pytanie o znaczenie cierpienia dla chrześcijan, o to, co rozumiemy przez «godność» chorego i o to, „czy to, co jest dobre dla ciała zawsze służy integralnemu dobru osoby”.

Kardynał przedstawił historyczny przegląd nauczania Kościoła katolickiego w tej dziedzinie, począwszy od papieża Piusa XII, który w 1957 r. w przemówieniu do 500 lekarzy opowiedział się za opieką paliatywną. W 1980 r. stanowisko zostało rozwinięte w deklaracji Kongregacji Nauki Wiary „Iura et bona” nt. eutanazji. Te same zasady zostały jasno streszczone w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Podkreślają one moralną niedopuszczalność eutanazji, odrzucenie uporczywej terapii i obowiązek leczenia podstawowego. Katechizm zachęca też do opieki paliatywnej, nazywając ją „szczególną formą bezinteresownej miłości”.

Przewodniczący Papieskiej Rady przypomniał też słowa papieża Franciszka , który zwracając się do Światowego Towarzystwa Medycznego w 2017 r. wskazał, że „choć wiemy, iż nie zawsze możemy zagwarantować wyleczenie z choroby”, to zawsze „możemy i powinniśmy” zaopiekować się osobą żyjącą.

To samo stanowisko kard. Koch dostrzegł także w „Podstawach społecznej doktryny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego”, przyjętych w 2000 r.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze