Domena Publiczna

Kraków: odbędzie się III Konferencja „Ewangelizacja Kerygmatyczna na Misjach”

To prawdopodobnie pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które zgromadzi w lipcu w Krakowie liderów i członków ewangelizacyjnych wspólnot zaangażowanych w misje ad gentes. Przed nami cały dzień wypełniony słuchaniem inspirujących konferencji misyjnych oraz świadectw z ewangelizacji podejmowanych na terenach misyjnych, a także uwielbiania Boga oraz wzajemnego budowania relacji i wymiany doświadczeń.

W niedzielę 7 lipca w Krakowie br. odbędzie się III Konferencja pt. „Ewangelizacja Kerygmatyczna na Misjach” organizowana przez Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea” wraz z kilkoma wspólnotami partnerskimi (Chemin Neuf, ProMisja, Diakonia Misyjna Ruchu Światło-Życie). Na całodzienne spotkanie zaproszeni są członkowie kerygmatycznych wspólnot ewangelizacyjnych, które podejmują lub rozważają podjęcie zaangażowania misyjnego ad gentes w duchu nowej ewangelizacji.

Wśród zaproszonych gości, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach misyjnych, będą doświadczeni misjonarze-ewangelizatorzy: Bohus Zivcak, lider wspólnoty „Rzeka Życia”, ewangelizującej m.in. w Kazachstanie; misjonarze brazylijskiej wspólnoty Shalom; Judyta Sowa z Ruchu Światło-Życie (misje w Kenii); Rafał Solski ze stowarzyszenia ProMisja (misje w Mongolii); o. Krzysztof Czerwionka CR, pasterz wspólnoty „Galilea” oraz przedstawiciele wspólnoty „Chemin Neuf” ewangelizującej w wielu krajach na całym świecie.

Organizator wydarzenia, Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA (www.galilea.pl), posługuje obecnie m.in. na misjach na Ukrainie, w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Czechach – zarówno wśród Polonii, jak i między miejscowymi. Widać rosnącą potrzebę, aby uformowani świeccy ewangelizatorzy wspomagali misjonarzy i misjonarki, którzy wykonują na terenach misyjnych ciężką pracę, zajmując się prowadzeniem parafii, udzielaniem sakramentów, nauczaniem, pomocą materialną, duchową, posługą w szpitalach, szkołach, przedszkolach. Brakuje im często czasu, a przede wszystkim osób, które zajmowałyby się głoszeniem kerygmatu wśród miejscowej ludności, zakładaniem biblijnych grup ewangelizacyjnych i formacyjnych, w których osoby dotknięte Bożą miłością mogłyby wzrastać, formować się, budować relacje.

Zapisy i program konferencji dostępny na stronie www.galilea.pl oraz w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/574743102959315/. Serdecznie zapraszamy!