epa05721061 A woman with an umbrella passes by red lanterns at Ditan Park to celebrate the upcoming China Lunar New Year in Beijing, China, 16 January 2017. The Chinese Lunar New Year, or Spring Festival, which falls on 28 January this year will mark the Year of the Rooster. EPA/ROMAN PILIPEY Dostawca: PAP/EPA.

Niebiańska Cesarzowa Chin

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Jej tron wznosi się w dzielnicy Songijang w południowo-zachodniej części Szanghaju. Maryja ze wzgórza She-shan (100 m n.p.m.), nazwanego przez cesarza Kangxi „Górą zielonych bambusów”, czczona jest jako niebiańska Cesarzowa Chin. Jej święto przypada na dzień 24 maja.

Początki świątyni sięgają 1863 r., kiedy to jezuiccy misjonarze zakupili obszar opuszczonego klasztoru buddyjskiego na wzgórzu She-shan. Czczony przez Chińczyków wizerunek Maryi z Dziecięciem wykonany został w 1854 r. przez brata zakonnego narodowości chińskiej Petrusa Lo. Następnie umieścił on obraz Matki Bożej we wzniesionej przez siebie na szczycie wzgórza altanie, później wizerunek przeniesiony został do zbudowanego w 1866 r. kościoła. Kiedy w 1870 r. doszło do pogromu i rzezi katolików oraz do spalenia świątyni w Tiencinie, zagrożona została jezuicka misja w Kiangnan. Wtedy to o. Angelo della Corte przyrzekł wznieść w She-shan nowy, wspaniały kościół w podzięce za ocalenie i Bożą opiekę nad misją. Świątynię zbudowano w 1871 r. ale dopiero po ponad dwudziestu latach wzbogacono ją o kapliczki z Drogą Krzyżową. 15 kwietnia 1873 r. biskup Adrien-Hyppolite Languillat konsekrował kościół-wotum. Od tego momentu świątynia nosząca wezwanie Najświętszej Panny Wspomożenia Wiernych (Wspomożycielki Chrześcijan i Wiernych) stała się sanktuarium. Z czasem zaczęły do niego prowadzić następujące napisy: „Mała kapliczka stoi w środku wzgórza; zbierzmy nieco sił, aby wzmóc naszą miłość synowską do Matki Bożej!” oraz „Wielki kościół stoi na szczycie wzgórza; zróbmy jeszcze kilka małych kroków, aby uprosić błogosławieństwo Ukochanej Matki”. 

W 1924 r., na I Krajowym Synodzie Biskupów Chińskich w Szanghaju zawierzono w She-shan chiński naród Matce Bożej w święto Jej Narodzenia. Po zburzeniu kościoła w She-shan w 1925 r., wzniesiono nowy, istniejący do dzisiaj. Kończąc jego budowę dziesięć lat później. Umieszczono wówczas na liczącej 33 metrów dzwonnicy wykonaną z brązu Matkę Bożą na smoku (chiński symbol narodowy), unoszącą Dziecię z otwartymi w geście błogosławieństwa ramionami (Bóg obejmujący swoją miłością Chiny). Figurę ukoronowano, a pielgrzymów obdarzono odpustem zupełnym.  

Po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej bazylikę przejęło Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich. Podczas rewolucji kulturalnej kościół zamknięto i zdewastowano, niszcząc między innymi witraże, obrazy i przedstawiającą Matkę Bożą figurę. W 1981 r. świątynię ponownie przekazano diecezji szanghajskiej i odrestaurowano. W 2000 r. ponownie umieszczono w bazylice figurę, którą po usunięciu zastąpił żelazny krzyż. Właśnie Maryi z She-shan papież Franciszek zawierzył przyszłość Kościoła w Chinach. To zawierzenie wyraża następujący fragment modlitwy do Matki Bożej z She-shan: „Panno Najświętsza, Matko Słowa wcielonego i Matko nasza, czczona pod imieniem ‘Wspomożenie Wiernych’ w sanktuarium w She-shan, ku któremu spogląda z nabożną miłością cały Kościół, który jest w Chinach, stajemy dziś przed Tobą, by prosić o Twą opiekę. Zwróć swój wzrok na Lud Boży i prowadź go z macierzyńską troską po drogach prawdy i miłości, aby w każdej sytuacji był zaczynem zgodnego współżycia wszystkich obywateli”.

Niebiańska Cesarzowa Chin
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze