„Niepodległa” – złóż wniosek!

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Biuro Programu „Niepodległa” rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie wydarzeń przygotowanych z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Aplikacje o wsparcie finansowe z programu „Niepodległa” mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Na dofinansowanie wydarzeń związanych z obchodami przewidziano w tym roku 3 mln zł, a pojedynczy wniosek może zostać dofinansowany kwotą od 5 tys. do 50 tys. zł. Wnioskodawcy muszą zapewnić 15% wkładu własnego i złożyć opis zdarzenia zgodny z tematyką programu dotacyjnego.

– Zwrócimy szczególną uwagę na działania animacyjne i edukacyjne, włączające lokalne społeczności i przygotowujące je do aktywnego uczestnictwa w obchodach w kolejnych latach – mówi p.o. dyrektora Biura Programu „Niepodległa” Jan Kowalski. – Szczególny nacisk kładziemy na uwzględnianie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej, wpisanej w historię odradzającego się Państwa Polskiego.

Jak informuje Biuro, dzięki „projektom zrealizowanym w ramach programu możliwe będzie uhonorowanie lokalnych bohaterów, przypomnienie najważniejszych wydarzeń historycznych i miejsc pamięci z poszczególnych regionów Polski”.

W tym roku można uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie. Są to, m.in.: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, tworzenie ścieżek edukacyjnych i gier, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne.

Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” został przyjęty przez Radę Ministrów, by  „godnie upamiętnić jedną z najważniejszych rocznic w historii Polski – stulecie odzyskania niepodległości”. Program dotacyjny jest jednym z narzędzi Programu Wieloletniego, którego celem jest: „wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granica? do aktywnego uczestnictwa w obchodach oraz wspólnym i rodzinnym świętowaniu”. Ma stanowić główny mechanizmem służący organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wolność, godność, solidarność
Jak podano na stronie, „główne wartości, jakie przyświecają Niepodległej, to: dążenie do wolności, poszanowanie godności człowieka i jego praw oraz solidarność”. Biuro Programu „Niepodległa” jest narodową instytucją kultury odpowiedzialną za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach swojej działalności BPN w drugiej połowie 2017 r. przeprowadzi 2 programy dotacyjne: „Koalicje dla Niepodległej” (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz „Niepodległą” (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa” można składać w BPN do 16 sierpnia. Więcej informacji o programach dotacyjnych oraz szczegółowe regulaminy dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl/dotacje.

„Niepodległa” – złóż wniosek!
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze