Norwegia: diecezja Oslo tworzy nowe struktury

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
W obliczu nowych wyzwań duszpasterskich, związanych ze wzrostem liczby wiernych w ostatnich dziesięciu latach, diecezja Oslo tworzy nową strukturę organizacyjną. Oznajmił o tym miejscowy biskup Bernt Eidsvig w wywiadzie zamieszczonym na stronie internetowej stołecznego biskupstwa.

1 marca rozpoczął działalność zespół zarządzający, złożony z kierowników administracji, ds. gospodarczych i komunikacji społecznej, który spotyka się regularnie z zespołem duszpasterskim, tworzonym przez biskupa i wikariusza generalnego.

Według pasterza diecezji, wprowadzane zmiany mają na celu udzielenie odpowiedniej odpowiedzi na istniejące wyzwania duszpasterskie i administracyjne. Obecne struktury organizacyjne „są wyraźniej określone, aby zapewnić, że decyzje będą właściwie przygotowane, podejmowane na odpowiednim szczeblu a ich szefowie ponoszą za to odpowiedzialność” – powiedziała kierowniczka administracji diecezji Anne-Mette Ringdal. Wyjaśniła, że będzie to pożyteczne, aby wiedzieć, „do kogo się zwracać, gdy są jakieś pytania lub prośba o pomoc”.

Restrukturyzacja chce „lepiej wspierać wiernych i wspólnoty” oraz „wykorzystywać istniejące zasoby w służbie podstawowej misji Kościoła, jaką jest kaznodziejstwo, udzielanie sakramentów i dzieła miłosierdzia” – oświadczyła szefowa administracji diecezji. Dodała, że chodzi też o „odpowiadanie na prośby od władz” i o odpowiednie przygotowanie na „jakąkolwiek kontrolę publiczną” na szczeblu struktur i o przejrzystość.

Oprócz utworzenia zespołu zarządzającego, który rozpoczął działalność 1 marca, powołano też dział „zasobów ludzkich”, który ma kierować współpracownikami kościelnymi (poza księżmi). Powstanie ponadto wydział ds. wspólnot, wychowania religijnego i szkoły, który będzie ściśle współpracować z radami duszpasterskimi.

Prawie 80 proc. z ponad 5,2 mln mieszkańców Norwegii to protestanci, niemal wyłącznie luteranie (wyznawcy innych nurtów, np. zielonoświątkowcy, baptyści czy adwentyści, stanowią ok. 2 proc. ogółu protestantów). Katolików jest niespełna 3 proc. ludności i są to w ogromnej większości imigranci, w tym Polacy, których mieszka tam prawie 100 tysięcy, czyli niespełna 2 proc. mieszkańców. Kościół katolicki w tym kraju składa się z jednej diecezji (Oslo) oraz dwóch prałatur terytorialnych: Tromsø i Trondheim.

Norwegia: diecezja Oslo tworzy nowe struktury
4.2 (70%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze