Warszawa, 13.02.2017. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska (C) podczas uroczystoœci wrêczenia dyplomów, 13 bm. w KPRM. Ponad 50 uczniów i absolwentów odebra³o w poniedzia³ek w Warszawie z r¹k minister dedukcji Anny Zalewskiej stypendia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osi¹gniêcia edukacyjne w roku szkolnym 2015-16. Minister wrêczy³a tak¿e dyplomy nauczycielkom – laureatkom europejskiego konkursu e-Twinning 2016. (cat) PAP/Tomasz Gzell ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Ponad 50 stypendiów Ministra Edukacji Narodowej da zdolnych uczniów***

Nowa podstawa programowa została podpisana

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Od 1 września 2017 r. w szkole podstawowej wprowadzana będzie nowa podstawa programowa. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała we wtorek rozporządzenie w tej sprawie. Będziemy uczyć przedmiotowo, wzmacniając wiedzę, dając uczniowi czas na rozwój – mówiła.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Jest bazą do pisania programów nauczania i podręczników. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

„Będziemy uczyć przedmiotowo, wzmacniając wiedzę, powtarzając wiedzę, dając czas na rozwój młodemu człowiekowi” – mówiła o nowej podstawie szefowa MEN.

„Jednocześnie mówimy o tym, że podkreślamy rolę wychowawczą w szkole. W preambule, która mówi o wszystkich podstawach programowych, wskazujemy na wychowanie, na tolerancję, na szacunek i na godność człowieka” – dodała.

Przypomniała, że już od klas 1-3 dzieci mają uczyć się podstaw programowania, wzmocniona ma być matematyka, poprzez m.in. podstawy gry w szachy. „Przedmiotów z nauk przyrodniczych mamy w systemie o ponad 105 godzin więcej, informatyki 70 godzin” – podkreśliła Zalewska.

Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół. Jako pierwsi – od roku szkolnego 2017/2018 – uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej.

Projekt podstawy dla 8-letniej szkoły podstawowej został skierowany do konsultacji pod koniec grudnia ub.r. Poprzedziły je tzw. prekonsultacje.

Fot. PAP/Tomasz Gzell 

Nowa podstawa programowa została podpisana
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze