fot. Michał Jóźwiak

Obra: święcenia prezbiteratu i diakonatu [TRANSMISJA]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Tuż przed południem zakończyła się uroczysta Eucharystia sprawowana w kościele pw. św. Jakuba w Obrze, podczas której arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił sakramentu kapłaństwa 4 diakonom ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. 4 akolitów otrzymało święcenia diakonatu.

W otoczeniu najbliższej rodziny, współbraci i kapłanów kandydaci do święceń przeżywali najpiękniejsze chwile swojego życia. Pandemia koronawirusa przekształciła nieco tradycyjne uroczystości, przez co nie wszyscy chętni mogli spotkać się na mszy świętej w kościele seminaryjnym. Dzięki udostępnionej przez kleryków transmisji internetowej możliwe było jednak duchowe uczestnictwo w uroczystościach. Skorzystało z tego blisko 150 osób. 

>>> Nowe zasady formacji w seminariach duchownych. Co się zmieni?

Stanęli do misji

Oto dziś dzień, który dał nam Pan. Dzień, w którym stajecie do wypełniania misji uświęcania i nauczania dla całego Ludu Bożego – zwrócił się do zebranych w świątyni abp Gądecki. Szczególną posługę w Kościele podjęli dziś: o. Piotr Osiński OMI z Radomia, o. Zbigniew Halemba OMI z Rusinowic, o. Piotr Radlak OMI z Malborka i o. Bartosz Koślik OMI z Lublińca. Metropolita poznański udzielił święceń diakonatu: dk. Jakubowi Wandzichowi OMI i dk. Piotrowi Depcie OMI z Lublińca oraz dk. Dawidowi Stefaniszynowi OMI ze Świdnika i dk. Wojciechowi Trzcielińskiemu OMI z Ostrowa Wielkopolskiego. 

Wasze posługiwanie najlepiej ilustruje obraz Dobrego Pasterza. Kogoś, kto bierze odpowiedzialność za wiernych. Jest opiekunem, przewodnikiem i obrońcą – przypomniał zebranym arcybiskup.

Jezus mówi do Piotra: jeśli miłujesz – paś. Miłość pasterska jest główną cnotą kapłana, a zarazem podstawą wszystkich jego cnót. Kapłańska miłość prowadzi do nieba – zwracał uwagę hierarcha. W homilii ukazał losy Narodu Wybranego, w którym Pan Bóg powierzał ważne role przewodnikom i pasterzom. Ich zadaniem była nie tylko realna opieka nad Izraelem, ale także czuwanie nad tym, by przestrzegając Prawa kroczył drogą wyznaczoną przez Pana. 

Kapłan – autentyczny świadek Chrystusa 

Arcybiskup Stanisław Gądecki przypomniał, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w kontekście 100 rocznicy założenia polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów. Hierarcha nawiązał też do obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia narodzin Jana Pawła II. Zwrócił uwagę na to, jak bardzo papieżowi z Polski zależało na dobrych i świętych kapłanach. Metropolita zaznaczył, że w swoim nauczaniu Jan Paweł II przypominał, że kapłan będzie autentycznym świadkiem Chrystusa, gdy jego osobowość kapłańska będzie dla drugich wyraźnym drogowskazem.

Głęboko wierzy, odważnie się modli, umie bezinteresownie miłować i jest bliski wszystkim. Taki jest właśnie wzór kapłana – wskazał abp Gądecki

Żebyście byli mu bezgranicznie wdzięczni Chrystusowi za dar kapłaństwa i żebyście dziękowali Mu za to całym życiem. Niech to życie będzie błogosławione duchem 8 błogosławieństw – zwrócił się do zebranych. 

Wzorem ubiegłych lat, uczestnicy ceremonii po jej zakończeniu udają się na uroczysty obiad.  Tradycyjnie ze święceniami i pożegnaniem opuszczających obrzańskie seminarium oblatów wiąże się rozdanie pierwszych obediencji – dekretów wydawanych przez o. Generała, z których neoprezbiterzy dowiadują się o pierwszym miejscu kapłańskiej pracy. Wyświęceni w tym roku kapłani rozpoczną posługę w Polsce. 

Zobacz także
Wasze komentarze