Flickr/European Committee of the Regions

Odbędzie się inicjatywa tzw. Pustej Nocy za duszę śp. Pawła Adamowicza

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska, napisała osobiste wspomnienie o Pawle Adamowiczu. Napisała w nim m.in.: – Jest w tradycji Pomorza, w tradycji Kaszub coś takiego jak Pusta Noc. Kiedy jest się przy zmarłym. Trwa przy nim. Bądźmy przy naszym Prezydencie tej nocy: modlitwą, myślą, wspomnieniem, postanowieniem na przyszłość.

Czym są Puste Noce? Według zapisków etnografa, Oskara Kolberga to zwyczaj, który kultywowany był na terenie całej wspólnoty bałtosłowiańskiej, jednak z czasem o nim zapomniano. Najbardziej zapamiętane tradycje Pustych Nocy zarejestrowano na terenie dzisiejszych Kaszub i Pomorza. Był to wieczór i noc przed pogrzebem, w której gromadziła się przy zmarłym niemal cała lokalna wspólnota. Był to czas, w którym każda osoba mogła się pożegnać ze zmarłym a ci, z którym był skłócony, prosili go o przebaczenie, żegnając się słowami „zostań z Bogiem”.

W staropolskiej obrzędowości pogrzebowej według Oskara Kolberga, występują elementy czysto pragmatyczne. Zmarłego ubierało się w odświętny strój (u mężczyzn była to biała koszula, kitel i szlafmyca oraz skarpetki z płótna, obwiązywało się czarną wstążką w pasie i na rękawach; u kobiet była to zamiast szlafmycy biała chustka na głowie i pończochy zamiast skarpetek), a trumnę kładło się na specjalny stołek. W momencie ubierania zmarłego w kościele biły dzwony. Potem zmarłego odwiedzali wszyscy znajomi, śpiewając specjalne pieśni żałobne. Był to moment wzmocnienia więzi lokalnej wspólnoty i czas specjalnie poświęcony na żałobę. 

Dzisiaj Pustą Noc przenosi się do salek, kaplic lub kościołów, a czuwanie skrócono do kilku godzin. Pusta Noc ma przede wszystkim na celu godne pożegnanie i modlitwę za zmarłego.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie postanowiło zainicjować wspomnianą przez zastępczynię prezydenta Gdańska inicjatywę. Jak piszą organizatorzy:

Obrzęd rozpocznie się różańcem, po którym żałobnicy opiewają nabożne pieśni i odmówią modlitwy w intencji zmarłego.

Pusta Noc odbędzie się w piątek, 18 stycznia, o godz. 20 w Centrum św. Jana przy ul. Świętojańskiej 50 w Gdańsku

Zobacz także
Wasze komentarze