#OdkrywamyDary: Rozum

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Duch Święty powinien być bardzo ważny w życiu każdego z nas. Może On pomagać nam zarówno w trudnych sytuacjach życiowych, jak też w duchowym rozwoju. Pomoc ta wyraża się między innymi w Jego darach. Dziś pochylimy się nad drugim darem Ducha Świętego, czyli darem rozumu.  

By zrozumieć dokładnie, czym ten dar jest, warto sięgnąć do cyklu katechez papieża Franciszka poświęconego siedmiu darom Ducha Świętego. Omawiając dar rozumu, Papież mówił, że 

Jest to łaska, którą może tchnąć jedynie Duch Święty, rozbudzająca w chrześcijaninie zdolność wyjścia poza zewnętrzny aspekt rzeczywistości i poznania głębi myśli Boga oraz Jego planu zbawienia (Katecheza papieża Franciszka z 30 kwietnia 2014 r.).

Nasz rozum ma pewne ograniczenia. Nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć Bożych zamiarów, jednak z pomocą Ducha Świętego wiele rzeczy może nam się rozjaśnić.  

W Piśmie Świętym możemy znaleźć przykłady tego, jak z pomocą Ducha Świętego człowiek zaczyna rozumieć to, co wcześniej było dla niego niezrozumiałe. Papież Franciszek przywołuje tutaj historię uczniów idących do Emaus. Podczas wędrówki dołączył do nich Jezus, jednak oni nie rozpoznali Go za pomocą ludzkiego rozumowania. Dopiero gdy Chrystus zaczął wyjaśniać im znaczenie Pisma, pojęli, z kim tak naprawdę rozmawiają. Według Papieża 

Tego właśnie dokonuje w nas Duch Święty. Otwiera nam umysł, otwiera nas, byśmy lepiej rozumieli sprawy Boże i ludzkie, sytuacje, wszystko. 

Dar rozumu jest również potrzebny w codziennym życiu. Często czujemy się zagubieni i nie potrafimy rozeznać, dlaczego spotykają nas trudności. Z pomocą Ducha Świętego możemy zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i dzięki temu przetrwać te chwile. Dar rozumu ułatwia nam również rozumienie Pisma Świętego i tego, czego uczy nas Kościół.  

Abp Grzegorz Ryś w Krakowie podczas rekolekcji „Ogień dla nas i całego świata”, odwołując się do daru rozumu stwierdził: 

Ten dar Ducha św. w sytuacji, w której niczego nie rozumiesz, polega na otwarciu się na Jego działanie. Ducha, który mówi ‚Zaufaj Bogu’. To jest właśnie dar rozumu. 

Właśnie taką postawę przyjęła Matka Boża, której objawił się Archanioł Gabriel. W chwili Zwiastowania niczego nie rozumiała i na pewno odczuwała lęk i niepewność. Mimo tego otwarła się na działanie Boga i zgodziła się na przyjęcie Jego woli.  

Chciejmy podczas tego adwentu prosić Ducha Świętego szczególnie o to, by zsyłał na nas dar rozumu. W ten sposób pomoże nam tam, gdzie nasza ludzka inteligencja nie wystarcza. 

Fot. Miguel A. Amutio

Zobacz nasze pozostałe artykuły #OdkrywamyDary

Zobacz także
Wasze komentarze