Odpust zupełny za Koronkę do Miłosierdzia Bożego 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Miłość Boga jest darmowa, a Kościół daje nam naprawdę wiele okazji do tego, by tego doświadczyć.

Jedną z wielu form jest uzyskanie odpustu zupełnego. O odpustach pisaliśmy już kiedyś, jednak istnieje jeszcze jedna, zupełnie szczególna forma jego przyjęcia. Stolica Apostolska zgodziła się na nią dopiero w 2002 r. Odpust zupełny, a więc co? 

Przebaczone winy, darowane długi 

Każdy z nas zna tę piosenkę „Arki Noego”, w której między innymi śpiewa się: „nic nie będę dłużna oprócz miłości”. Te słowa chyba najbardziej oddają sens odpustów w Kościele katolickim. Dlaczego? Ponieważ odpust to 

Darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy, którego dostępuje wierny odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela ze skarbca zasług Chrystusa i świętych (1471 KKK). 

Rodzajów odpustów jest oczywiście wiele. Większość z nich jest okolicznościowa, jednak nie tylko. Taką niezwykłą i jednocześnie łatwo dostępną jest odpust za pomocą Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święta Faustyna zapisała słowa Boga w swoim Dzienniczku: 

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego (Dz. 687). 

Warunki 

Rzeczywiście, ogromna Łaska, o której mówił Bóg, to całkowite odpuszczenie win za grzechy. Jakie więc trzeba spełnić warunki, by uzyskać taki odpust? 

– odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, wystawionego publicznie lub też przechowywanego w tabernakulum;

– odbyć sakramentalną spowiedź;

– przyjąć Komunię eucharystyczną;

– pomodlić się w intencjach Ojca Świętego;

– być w całkowitej wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Jak głosi dekret ze stycznia 2002 r., „jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny”.  

Co ważne, odpust taki ważny jest tylko w granicach Polski i ma oczywiście wieczystą ważność.  

Co dalej? 

Dla chcącego nic trudnego. Łaska odpustu zupełnego jest więc w zasięgu naszej ręki. Bóg pozostawia nam tak ogromną wolność, że nie zmusza nas do niczego, a jednocześnie oferuje niesamowite łaski. Wyraźnie więc widać, że decyzja należy do nas: czy chcemy się nawrócić do Boga, czy nie. Jeśli tylko się na to zdecydujemy, mamy wiele realnych możliwości. Odpust taki, z wyjątkiem własnej śmierci, można przyjmować tylko raz dziennie. Czy jest lepszy sposób na to, by doświadczać Królestwa Bożego już tutaj, na ziemi? 

Fot. Ben White on Unsplash

Zobacz także
Wasze komentarze