Fot. flickr/Hernán Piñera

Papież Franciszek: pojednajcie się z Bogiem

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Do owocnego spotkania z Bogiem w sakramencie pokuty, by godnie przyjmować Komunię świętą zachęcił papież pielgrzymów polskich pozdrawiając ich dzisiaj podczas audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Witam serdecznie pielgrzymów polskich. W modlitwie „Ojcze nasz”, prosząc Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, modlimy się nie tylko o chleb, jako pokarm dla ciała, lecz także o Chleb Eucharystyczny, pokarm dla duszy. Wiemy, że kto popełnił grzech ciężki, nie powinien przyjmować Komunii świętej bez otrzymania wpierw rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Niech Wielki Post będzie dla was okazją, by przystąpić do tego sakramentu, dobrze się wyspowiadać i przyjąć Chrystusa w Komunii świętej. Spotkanie z Nim nadaje sens naszemu życiu. Z serca wam błogosławię.

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, Obrzędy Komunii, stanowiące istotną część Mszy św., o których mowa w dzisiejszej katechezie, rozpoczyna modlitwa „Ojcze nasz”. Jest to modlitwa dzieci Bożych. Ukształtowani nauczaniem Pana Jezusa, ośmielamy się zwrócić do Boga nazywając Go Ojcem, ponieważ w dniu naszego chrztu odrodziliśmy się, jako Jego dzieci, przez wodę i Ducha Świętego (por. Ef 1, 5). Ta modlitwa przygotowuje nas na przyjęcie Komunii świętej, otwiera nasze serca dla Boga, uświadamia nam potrzebę błagania o przebaczenie win i podjęcie zadań braterskiej miłości. Prosimy, by Bóg uwolnił nas od zła, które oddziela nas od Niego i od naszych braci. Dlatego zanim przyjmiemy Najświętszy Sakrament wymieniamy między sobą znak pokoju, podkreślając w ten sposób to, co nas łączy i gromadzi w Kościele: komunię i wzajemną miłość. Następnie ma miejsce łamanie Chleba, które od czasów apostolskich dało nazwę całej celebracji Eucharystii. Wiemy, że Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy wziął chleb, połamał i rozdał swoim uczniom. Uczynił to w tak charakterystyczny sposób, że po Jego zmartwychwstaniu uczniowie zdążający do Emaus poznali Go podczas posiłku po geście łamania chleba. W Chlebie eucharystycznym my także, rozpoznajemy Chrystusa Zmartwychwstałego, Bożego Baranka, Odkupiciela. Prośmy Go o uzdrowienia naszej duszy i prowadzenie przez życie.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m.in. pielgrzymi z Franciszkańskiego Biura Podróży Patron Travel z Warszawy oraz nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego / Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów z Ostrowa Wielkopolskiego.

Fot. flickr/Hernán Piñera

Papież Franciszek: pojednajcie się z Bogiem
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze