epa06704877 Pope Francis presides over the recitation of the Holy Rosary for the beginning of the Month of May in the shrine of Our Lady of Divine Love (Santuario della Madonna del Divino Amore), Rome, Italy, 01 May 2018. EPA/VINCENZO PINTO / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Papież u św. Marty: wiarę przekazuje się miłością i świadectwem

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Przekazywanie wiary nie oznacza uprawiania prozelityzmu, lecz świadczenie wiary z miłością – powiedział Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.

W swojej refleksji Ojciec Święty nawiązał do pierwszego czytania liturgicznych obchodów świętych apostołów Filipa i Jakuba (1 Kor 15,1-8). Św. Paweł stwierdza tam między innymi: „przekazałem wam na początku to, co przejąłem”.

Papież zauważył, że przekazywanie wiary nie oznacza „udzielania informacji”, lecz „tworzenie serca” w „wierze w Jezusa Chrystusa”. Nie jest to mechaniczne nauczenie się treści jakiejś książki czy pewnych pojęć, ale bycie „owocnym w przekazywaniu wiary”, jako Kościół, który jest „matką” i rodzi „dzieci w wierze”.

Franciszek przypomniał, że przekazywanie wiary z pokolenia na pokolenie dokonuje się w atmosferze miłości, czułości. Zauważył, że w realiach włoskich często w tym procesie znaczną rolę odgrywają osoby opiekujące się starszymi czy niepełnosprawnymi. Nierzadko są to cudzoziemki pomagające wzrastać w wierze, tym którym posługują. 

Następnie Ojciec Święty podkreślił rolę świadectwa w przekazywaniu wiary. Przypomniał słowa Benedykta XVI, który stwierdził, iż Kościół nie wzrasta przez prozelityzm, ale przez przyciąganie, przez świadectwo. Dodał, że świadczenie w życiu o tym, w co wierzymy usprawiedliwia nas przed Bogiem i rodzi zaciekawienie w sercu drugiej osoby, które z kolei wykorzystuje Duch Święty, dokonując swego dzieła. 

„Kościół wierzy dzięki przyciąganiu, rośnie przez przyciąganie. A przekazywanie wiary odbywa się poprzez świadectwo, aż po męczeństwo. Kiedy widoczna jest spójność życia z tym, co mówimy zawsze ma miejsce ciekawość: «Dlaczego ten człowiek tak żyje? Dlaczego swoje życie poświęca dla innych? A ta ciekawość jest ziarnem, które bierze Duch Święty i sprawia jego rozwój. Zaś przekazywanie wiary czyni nas sprawiedliwymi, usprawiedliwia nas. Wiara usprawiedliwia nas, a przekazując wiarę obdarzamy innych prawdziwą sprawiedliwością»” – powiedział papież w Domu Świętej Marty.

fot. EPA/VINCENZO PINTO

Papież u św. Marty: wiarę przekazuje się miłością i świadectwem
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze