Tenango del Aire, Meksyk, 23. 04.2017. Para prezydencka Andrzej Duda (P) i Agata Kornhauser-Duda (L), 23 bm. podczas mszy œw. w polskiej misji pallotyñskiej w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w Tenango del Aire, miejscowoœci po³o¿onej na po³udnie od stolicy kraju. Prezydent z ma³¿onk¹ bior¹ udzia³ w uroczystoœci z okazji Œwiêta Bo¿ego Mi³osierdzia w sanktuarium prowadzonym przez polskich ksiê¿y. Prezydent Andrzej Duda z ¿on¹ Agat¹ Kornhauser Dud¹ przybyli w sobotê, 22 bm. wieczorem czasu lokalnego do Meksyku, stolicy Meksyku. Ceremonia oficjalnego powitania odbêdzie siê w poniedzia³ek, 24 bm. Prezydent Andrzej Duda podczas trzydniowej wizyty bêdzie rozmawia³ z prezydentem tego kraju Enrique Pen¹ Nieto, weŸmie udzia³ w forum gospodarczym. (cat) PAP/Radek Pietruszka ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Meksyk/ Para prezydencka w misji pallotyñskiej w Tenango del Aire***

Para prezydencka na Międzynarodowy Dzień Rodzin

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Życzymy, aby w rodzinie stale doświadczali Państwo miłości, zrozumienia, zaufania i bliskości – takie życzenia przekazała w poniedziałek para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. To święto to dobry dzień, by ożywić rodzinne wspomnienia – ocenili.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożyli wszystkim polskim rodzinom życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin. Życzenia opublikowane zostały na stronie internetowej prezydenta.

„Życzymy, aby w rodzinie stale doświadczali Państwo miłości, zrozumienia, zaufania i bliskości. Aby wszystkie pokolenia – dziadków, rodziców i dzieci – łączyły serdeczne, trwałe więzy. Aby mogli Państwo spędzać ze sobą więcej czasu. Aby jak najczęściej dzielili się dobrymi wiadomościami i razem świętowali sukcesy” – napisała para prezydencka.

Zdaniem prezydenta i pierwszej damy, poniedziałkowe święto to dobry dzień, by ożywić rodzinne wspomnienia. Para prezydencka zachęciła, by sięgnąć do listów i pamiątek, przejrzeć albumy ze starymi fotografiami, a także wybrać najpiękniejsze, najcenniejsze zdjęcia i filmy, które zrobiliśmy naszymi telefonami i przesłać je krewnym; zachęciła też do spotkań z dalszą rodziną: dziadkami, pradziadkami i prapradziadkami.

Para prezydencka przypomniała w swoich życzeniach o zbliżającym się Dniu Matki oraz Dniu Ojca. „Przecież mówiąc +rodzina+, to o nich myślimy najczęściej. Okażmy im naszą pamięć, nasze uczucia” – zaznaczyli.

„Szanowni Państwo, myśl przewodnia tegorocznego Międzynarodowego Dnia Rodzin to: +Rodziny, edukacja i dobrobyt+. Znakomite hasło. Przypomina o tym, jak ważne jest dobre wykształcenie – dla nas, dla naszych dzieci, dla przyszłości Polski” – podkreślili Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. „Podobnie jak bezpieczeństwo, silna gospodarka i sprawiedliwe państwo” – zaznaczono.

Prezydent zadeklarował, że nadal będzie czynił wszystko, aby aspiracje, plany i marzenia rodzin w Polsce mogły być bez przeszkód realizowane. „Niech polskie rodziny cieszą się szczęściem i dobrobytem” – napisał prezydent.

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Para prezydencka na Międzynarodowy Dzień Rodzin
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze