(fot.www.pixabay.com/RCbass)

Paryż: kwestie społeczne w centrum rozmów przedstawicieli Kościoła i państwa

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Zagadnienia ekonomiczne i wyzwania społeczne zdominowały wczorajsze spotkanie przedstawicieli rządu Republiki Francuskiej i Kościoła katolickiego w tym kraju. Było to 12 posiedzenie tego typu, od utworzenia forum dialogu w 2002 roku. Obok kwestii instytucjonalnych, administracyjnych i prawnych poruszono także zagadnienia aktualne stanowiące przedmiot zainteresowania obydwu stron.

Rozmowy koncentrowały się z jednej strony na kwestiach zabezpieczenia finansowego działania związków wyznaniowych: wykonywania przez władze lokalne prawa pierwokupu w niektórych przypadkach dotacji, darowizn przekazywanych przez SMS, czy obciążenia instytucji medyczno-społecznych. Poruszono także problem konsekwencji ustawy o transparencji, walki z korupcją i modernizacji gospodarki. Omówiono warunki uczestnictwa Kościołów w służbie obywatelskiej.

Podjęto również temat bezpieczeństwa i ochrony chrześcijańskich miejsc kultu. Przedstawiciele Kościoła katolickiego z zadowoleniem przyjęli wysiłki podjęte przez państwo celem zabezpieczenia określonych miejsc katolickich.

Długa dyskusja dotyczyła miejsca i roli religii w społeczeństwie. Przedstawiciele Kościoła katolickiego podkreślili znaczenie posiadania wizji społeczeństwa, które integruje religie jako czynniki pokoju społecznego. Po raz kolejny wyrazili przekonanie, że społeczeństwo, które usunęłoby religię ze sfery publicznej, byłby pozbawione podstawowych regulatorów socjalnych i społecznych.

Omówiono także kwestię sytuacji imigrantów w Calais. Przedstawiciele Kościoła Katolickiego wyrazili gotowość udziału w działaniach humanitarnych, które doprowadziłaby do likwidacji dżungli oraz współdziałania z władzami, aby przyjąć te osoby w parafiach.

(fot.www.pixabay.com/RCbass)

Paryż: kwestie społeczne w centrum rozmów przedstawicieli Kościoła i państwa
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze