islam

fot. Pexels

Po co Kościołowi Dzień Islamu?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dialog z islamem to nie wymysł jakiejś ideologii tylko realizowanie nauczania Kościoła. To lekcja chrześcijaństwa, której chyba jeszcze nie odrobiliśmy.

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że 35,5% badanych byłoby niezadowolonych, gdyby do ich sąsiedztwa wprowadziła się rodzina muzułmańska. Niechęć do muzułmanów jest u nas widoczna szczególnie w mediach społecznościowych. W sieci nie brakuje komentarzy, które wprost mówią o tym, że nie ufamy wyznawcom islamu i nie chcemy ich w Polsce. Z całą pewnością jest to podyktowane tym, że w Europie co jakiś czas dochodzi do zamachów dokonywanych przez islamskich ekstremistów. Fundamentaliści z całą pewnością nie ocieplają wizerunku muzułmanów. To jednak tylko jedna z twarzy islamu. Oprócz tej agresywnej, trzeba widzieć również tę dominującą: pokojową i przyjazną. Dzień Islamu w Kościele to zachęcenie do tego, aby wejść w dialog z wyznawcami Mahometa. Nie po to, aby zmieniać naszą religię, czy szukać czegoś, czego brakuje nam w Kościele. Chodzi o dialog dla lepszego wzajemnego poznania i budowania pokoju, bo przecież dialog to jeden ze sposobów okazywania bliźniemu miłości. A jesteśmy to przecież winni każdemu, bez względu na wyznawaną religię.

– Odniesienie się do innego człowieka w duchu dialogu, a nie wrogości czy nieufności, jest po prostu praktykowaniem miłości bliźniego – powiedział kard. Stanisław Dziwisz w synagodze Tempel w Krakowie podczas obchodów XXII Dnia Judaizmu.

fot. rawpixel.com/Pexels

Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich mówi jasno:

„Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post. Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości między chrześcijanami i mahometanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność”.

Jeśli zatem traktujemy serio swoje chrześcijaństwo, to czas, abyśmy porzucili iluzje na temat muzułmanów i zaczęli się z nimi spotykać i rozmawiać. Bo spotkanie to przestrzeń, w której dochodzi do prawdziwego cudu. Polega on na tym, że nasze wyobrażenia o drugim człowieku możemy zastąpić prawdą na jego temat.

>>> Oficjalne wypowiedzi Kościoła katolickiego na temat islamu

***

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP.

Zobacz także
Wasze komentarze