Podsumowanie Roku Miłosierdzia

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wczoraj w Rzymie abp Rino Fisichella podał kalendarium wydarzeń kończących Rok Miłosierdzia.

Pierwszy weekend (5-6 listopada) będzie Jubileuszem Więźniów. Będzie w nim uczestniczyć ponad tysiąc osób, wśród nich więźniowie z Hiszpanii, wielonarodowcy z więzień włoskich, więźniowie znajdujący się poza więzieniem pracujący w ramach resocjalizacji lub na przepustkach. W sobotę będzie możliwość spowiedzi świętej w kościołach jubileuszowych i odbędzie się pielgrzymka do Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra. W niedzielę o godzinie 10:00 papież Franciszek odprawi mszę świętą, po której swoje świadectwa dadzą m.in. więzień, który nawrócił się podczas odbywania kary i pojednał się ze swoją ofiarą. Słuchając „zrozumiemy, że zagadnienie miłosierdzia to nie jest teoria, ale prawdziwe, codzienne działanie, które często stanowi faktyczne wyzwanie egzystencjalne” – wyjaśnił abp Fisichella.

Drugi weekend listopada (12-13 listopada) to Jubileusz Osób Socjalnie Wykluczonych. Tych, które z jakichś przyczyn znalazły się na marginesie społeczeństwa, nie posiadają domu. Spotykamy ich codziennie, ale nie chcemy ich widzieć, odwracamy się od nich. Według wstępnych szacunków udział w Jubileuszu wziąć ma ok. 6tys. uczestników z całej Europy. Pomysłodawcą spotkania jest stowarzyszenie Fratello zajmujące się organizowaniem wydarzeń dla osób wykluczonych.

„Już sam fakt, że Papież nazwał bezdomnych uprzywilejowanymi, mógł się wydać czymś niezwykłym. A jednak oni rzeczywiście nimi są. Uderzyło mnie także i to, co Franciszek często mówił o miłosierdziu, że właśnie ono przywraca im godność. Często powtarza on: odwagi, nie jesteście odrzuceni. I mówi to także do tych, którzy czują się osamotnieni, opuszczeni: możecie rozpocząć od nowa, aby nie popaść w rozpacz –Carlo Santoro, przedstawiciel Wspólnoty św. Idziego w Rzymie, która wspiera stowarzyszenie.

Na ten dzień zaplanowano spotkanie z papieżem, który wysłucha świadectw. Od godziny 10:00 każdy uczestnik będzie miał okazję do wysłuchania świadectw w różnych kościołach Rzymu podzielonych według języków. Polacy spotkają się w kościele św. Jana Chrzciciela z Florencji. W drugiej połowie dnia, o 17:00 w Bazylice św. Pawła za Murami rozpocznie się wigilia Jubileuszu poprzedzona krótką pielgrzymką do Drzwi Świętych. Jubileusz zakończy się oficjalnie mszą świętą na Placu św. Piotra w niedzielę o godz. 10:00. Ostatnim punktem będzie zamknięcie Drzwi Świętych w bazylikach Rzymu i we wszystkich Kościołach Jubileuszowych świata.

Oficjalna strona internetowa Jubileuszu wskazuje, że do końca października w wydarzeniach Roku Jubileuszowego w Rzymie uczestniczyło prawie 20 mln osób.

Podsumowanie Roku Miłosierdzia
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze