Polscy 15-latkowie powyżej średniej OECD

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

10 miejsce w Unii Europejskiej w naukach przyrodniczych, 3 w czytaniu i interpretacji tekstu, 6 w matematyce – wynika z najnowszej edycji badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Uczniów).

Wyniki polskich uczniów w badaniu PISA 2015 są wyższe od średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji, umiejętności matematycznych – wynika z prezentacji przedstawionej we wtorek w MEN.

W raporcie podkreślono jednak, że wyniki polskich uczniów są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, nie „na papierze”.

Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA – Programme for International Student Assessment) to najważniejsze i największe badanie edukacyjne na świecie. Sprawdza ono stopień przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu. Przeprowadzane jest cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r.

W każdej edycji badania sprawdzane są trzy umiejętności uczniów: czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych oraz rozumowanie w naukach przyrodniczych. Za każdym razem jedna z tych dziedzin jest wiodącą. W tej edycji były to umiejętności przyrodnicze.

Badanie PISA 2015 zostało w Polsce zrealizowane na ogólnokrajowej próbie losowej 160 szkół gimnazjalnych oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych. Wylosowana próba objęła ponad 4400 uczniów, którzy rozwiązywali zadania testowe wyłącznie na komputerach.

W Polsce, badanie przeprowadził zespół ekspertów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Polscy 15-latkowie powyżej średniej OECD
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze