Polska chce umorzenia postępowania ws. nieprzyjmowania uchodźców

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Polska wniosła o umorzenie przez Komisję Europejską postępowania o naruszenie prawa unijnego w związku. z niewypełnieniem zobowiązań wynikających z decyzji relokacyjnych. – W przypadku jego kontynuacji, jesteśmy gotowi do obrony swoich racji przed Trybunałem Sprawiedliwości UE – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Przed miesiącem Komisja Europejska poinformowała, że przeszła do kolejnego etapu, wszczętej wobec Polski, Czech i Węgier w połowie czerwca procedury ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku „z niewywiązywaniem się przez te kraje ze spoczywających na nich obowiązków związanych z relokacją uchodźców”. Komisja wysłała tzw. uzasadnione opinie do władz w Warszawie, Pradze i Budapeszcie, co jest drugim etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Kraje miały miesiąc na odpowiedź na pismo Komisji.

Polski rząd: Pomoc – tak, relokacja – nie
Polski MSZ poinformował w środowym komunikacie, że w tym dniu przekazał odpowiedź KE i wniosek o umorzenie postępowania. W komunikacie ministerstwa dodano, że „Polska nie zgadza się z logiką przyjętych we wrześniu 2015 r. decyzji relokacyjnych, „jednakże będzie kontynuować swoje wsparcie w innych dziedzinach, m.in. angażując się w ochronę granic zewnętrznych UE oraz systematycznie wzmacniając swoje zaangażowanie humanitarne”. „Działania te postrzegamy jako wyraz rzeczywistej solidarności wobec naszych partnerów oraz konstruktywnej i przemyślanej pomocy, której skutki nie rodzą zagrożeń dla bezpieczeństwa i spójności Unii Europejskiej” – podkreśla MSZ.

Rząd przeznaczył 4 mln zł na odbudowę Syrii, wspólna konferencja premier Szydło i Caritas Polska, marzec 2017 (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Jak wygląda procedura?

W ramach programu relokacji Polska i Węgry nie przyjęły ani jednego uchodźcy. Z kolei Słowacja i Czechy wstrzymały realizację programu, uzasadniając to obawami związanymi z falą islamistycznych zamachów w UE w ostatnich latach.

W lipcu i wrześniu 2015 roku państwa członkowskie UE zgodziły się na przeniesienie 160 tys. uchodźców z Włoch oraz Grecji. Termin na zakończenie tych działań wyznaczono na wrzesień 2017 r. Słowacja i Węgry zaskarżyły tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości UE, twierdząc, że jest ona niezgodna z prawem. Polskie władze poparły skargę.

Pod koniec lipca KE przeszła do kolejnego etapu procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku „z niewywiązywaniem się przez te kraje ze spoczywających na nich obowiązków związanych z relokacją uchodźców”. Kraje te mają czas do września na odpowiedź Komisji (Polska właśnie odpowiedziała). Jeśli odpowiedzi nie nadejdą lub nie będą satysfakcjonujące, Komisja może przejść do kolejnego etapu i skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Polska chce umorzenia postępowania ws. nieprzyjmowania uchodźców
3.6 (60%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze