Warszawa, 05.03.2017. Uczestnicy XVIII Warszawskiej Manify, czyli manifestacji organizowanej co roku z okazji Dnia Kobiet, 5 bm. W tym roku Manifa odbywa siê pod has³em „Przeciw przemocy w³adzy”. Organizatorzy t³umacz¹ jednak, ¿e nie uto¿samiaj¹ w³adzy z obecnie rz¹dz¹cymi, ale definiuj¹ j¹ jako „kumulacjê opresji” wobec wykluczanych spo³ecznie grup. W Warszawie do has³a „Przeciw przemocy w³adzy” dodano: „Doœæ wyzysku reprodukcyjnego”, który definiowany jest jako ignorowanie, zaniedbywanie i represje wobec kobiet ze strony w³adzy we wszystkich sferach zwi¹zanych z rozrodczoœci¹. Wskazuj¹ w tym kontekœcie ograniczony dostêp do aborcji, a tak¿e antykoncepcji, na ograniczenie dostêpu do zap³odnienia in vitro przez wycofywanie siê pañstwa z finasowania tego zabiegu czy likwidacjê standardów oko³oporodowych. (mr) PAP/Radek Pietruszka ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Manifa – kolorowy pochód maszeruje przez centrum Warszawy***

Przez Polskę ruszyły Manify

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Umiem gotować, zgotuję wam rewolucję”, „Dość wyzysku”, „Aborcja na żądanie bez przepraszania” – to niektóre z haseł towarzyszących XVIII Warszawskiej Manifie, która w niedzielę maszeruje przez centrum miasta.

Manifa to demonstracja organizowana co roku z okazji Dnia Kobiet. W tym roku jej uczestnicy maszerują ulicami stolicy pod hasłem „Przeciw przemocy władzy. Dość wyzysku reprodukcyjnego”.

Na transparentach są także inne hasła, m.in.: „Umiem gotować, zgotuję wam rewolucję”, „Tak! Dla wyboru kobiet”, „Urodzę wam feministkę/ Urodzę wam lewaka”, „Nielegalna aborcja zabija przyszłe matki”, „Dość wyzysku”, „Przekażmy sobie znak równości”, „Aborcja na żądanie bez przepraszania”. W tłumie powiewają m.in. tęczowe flagi oraz flagi Unii Europejskiej.

Zachęcani przez organizatorki, uczestnicy Manify skandują m.in.: „to nie kompromis, to kompromitacja” (odnosząc się do tzw. kompromisu aborcyjnego, czyli obowiązujących przepisów w tej kwestii), „stop złodziejom alimentacyjnym” i „wolność, równość, aborcja na żądanie”.

Organizatorzy przygotowali piętrowy autobus – platformę dla dzieci i osób, które mają problemy z poruszaniem się; tym osobom zapewniono także riksze. Pochodowi towarzyszy gra na bębnach, dźwięk gwizdków i trąbek.

Wśród manifestujących są osoby zbierające podpisy poparcia pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. rządowej reformy edukacji.

Manifestacja wyruszyła z Placu Defilad. Nieopodal, przy wejściu do metra ustawili się z pikietą przeciwnicy aborcji. Mieli transparenty ze zdjęciami zakrwawionych płodów i puszczali komunikat, w którym informowali m.in. że jedna na sześć tzw. aborcji eugenicznych kończy się urodzeniem żywego dziecka. Przy trasie przemarszu stała również kobieta z transparentem, na którym napisano m.in., że feministki okłamują kobiety w kwestii związku antykoncepcji i bezpłodności.

Manifa zakończyć się ma w tym samym miejscu, z którego wyruszyła – przed Pałacem Kultury.

Przez Polskę ruszyły Manify
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze