Ponad 250 wspólnot ukraińskich grekokatolików na zachodzie

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Europie Zachodniej udało się utworzyć 255 ukraińskich greckokatolickich wspólnot kościelnych, w których pracuje 173 kapłanów. Poinformował o tym bp Josyf Milan, odpowiedzialny za sprawy misyjne w łonie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), na niedawnym spotkaniu europejskich biskupów wschodnich Kościołów katolickich w Lizbonie.

Jak dodaje, dane te dotyczą tylko tych krajów zachodnich, w których UKGK nie ma swoich struktur i że udało się to osiągnąć dzięki współpracy wiernych, biskupów i księży mieszkających na Zachodzie.

Nawiązując do hasła spotkania w stolicy Portugalii: „Troska duszpasterska o migrantów – katolików obrządków wschodnich w krajach zachodnich”, biskup zwrócił uwagę, że „zjawisko migracji stało się dla dzisiejszej Europy wielkim wyzwaniem, w którym jedni widzą zagrożenie, a inni szansę”. Według mówcy, spojrzenie na ten fenomen oczami wiary pozwala dostrzec w nim również rękę Opatrzności Bożej, która mądrze prowadzi ludzkość”.

„Światło wiary każe nam widzieć w każdym człowieku, jakiego posyła nam pan, przede wszystkim dziecko Boże, stworzone na Jego obraz i podobieństwo” – tłumaczył biskup greckokatolicki. Wyraził przekonanie, że „tylko takie, że tak powiem, podejście teologiczne może nam pomóc w szukaniu odpowiedzi na pytanie, dokąd i w jakim kierunku winniśmy się poruszać w duszpasterstwie wschodnich Kościołów katolickich w Europie”.

Zapewnił również, że jego Kościół pracował i nadal pracuje nad tym, aby opieką duszpasterską objąć wszystkich wiernych w krajach ich przebywania. W tym celu konieczna jest koordynacja procesów duszpasterskich – stwierdził władyka, dodając, że w 2007 w UKGK powstał Wydział Duszpastersko-Misyjny (WDM), którym on kieruje.

Jego działalność nastawiona jest przede wszystkim na utworzenie struktur duszpasterskich w tych krajach, w których nie ma dotychczas struktur UKGK. I właśnie dzięki współpracy nawiązanej przez świeckich, biskupów i kapłanów w tych państwach udało się otworzyć 255 wspólnot kościelnych, którymi opiekuje się 173 księży – stwierdził nie bez dumy biskup pomocniczy archieparchii (archidiecezji) kijowskiej UKGK. Zaznaczył przy tym, że niezależnie od tej bardzo powierzchownej statystyki istnieje tendencja do wzrostu liczby wspólnot. Podkreślił, że migranci ukraińscy, tworzący nową diasporę w Europie, coraz bardziej uświadamiają sobie potrzebę rozwijania swej tożsamości kościelnej przez udział w sakramentach swego Kościoła.

„Jak się wydaje, nadszedł czas – kairos – gdy mamy wszelkie szanse w Europie, aby w pełni poznać piękno Kościoła katolickiego w jego różnorodnych obrzędach i tradycjach liturgicznych” – powiedział przewodniczący WDM. Podkreślił, że wymaga to jedynie stworzenia warunków, aby ludzie ci w należyty sposób rozwijali się oraz aby służyli dziedzictwu duchowemu i kulturalnemu tego narodu, w którym znaleźli schronienie.

fot. Rafal N., flickr.com

Zobacz także
Wasze komentarze