Prawie 6 tys. Polaków było konsultantami przed Synodem Biskupów

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Około 5,8 tys. Polaków odpowiedziało na ankietę przed Synodem Biskupów, przygotowaną przez Stolicę Apostolską.

Przedstawienie wniosków płynących z udzielonych odpowiedzi było jednym z tematów trwającego w Warszawie XV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży z udziałem delegatów z całej Polski.

Młodych Polaków zainspirowały Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wielu z nich docenia działalność wspólnot, jak KSM, Ruch Światło-Życie i duszpasterstw akademickich, a także m.in. ogólnopolskich spotkań na Polach Lednickich. Pytani o doświadczenie towarzyszenia im przed Kościół, często wymieniają spowiedź i kierownictwo duchowe – to wnioski płynące z odpowiedzi, jakich na przygotowane przez Watykan ankiety przed Synodem Biskupów udzielili młodzi Polacy. Kwestionariusz wypełniło ok. 5,8 tys. młodych Polaków, a kolejne 9 tys. nie ukończyło jego uzupełniania. Omówienie wyników ankiet, to jeden z tematów trwającego w Warszawie 15. Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży. 

Jak mówi  dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk, większość osób, które udzieliły odpowiedzi z nich, to młodzi deklarujący się jako wierzący. Dużą część respondentów stanowiły osoby związane ze wspólnotami, a także rozeznające swoje powołania w seminariach i zakonach. Podsumowując wnioski zawarte w ankietach zwrócił uwagę, że młodzi ludzie często odwoływali się w nich do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

Oprócz odpowiedzi Polaków, Sekretariat Synodu Biskupów zebrał 100 tys. ankiet z całego świata. Płynące z nich wnioski posłużą do zredagowania instrumentum laboris – dokumentu, stanowiącego punkt wyjścia do obrad Synodu Biskupów. Spotkanie hierarchów z całego świata poprzedzi w marcu br. tzw. presynod – spotkanie delegatów młodzieży z całego świata, w sumie ok. 300 osób wydelegowanych przez konferencje episkopatów. Polskę reprezentować będzie dwoje młodych ludzi, których nazwiska zostaną wkrótce zaprezentowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM.


Pytany o dalsze przygotowania Polski do Synodu, ks. Parafiniuk przypomina, że październikowe spotkanie biskupów ma pomóc w „przebudzeniu duszpasterstwa młodzieży”.

„Każda wspólnota, grupa, ruch, która chce dobrze przeżyć czas Synodu Biskupów, zaproszona jest do podejmowania własnych inicjatyw. Nie chodzi o odgórne inicjowanie tych wydarzeń, ale o to, aby Synod Biskupów był wydarzeniem, które pobudzi Kościół. Czekamy na te inicjatywy, chcemy je promować i mówić o nich – mamy do wykorzystania portale społecznościowe, stronę synod2018.pl i inne narzędzia. Zależy nam na tym, by osoby, które pojadą na spotkanie presynodalne i biskupi, którzy wezmą udział w Synodzie, mieli wsparcie ludzi młodych” – mówi dyrektor KBO ŚDM. Podkreśla, że to młodzi ludzie mają odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wykorzystać czas przygotowań i samego Synodu. 

W trakcie Synodu Biskupów, na Jasnej Górze będą odbywały się czuwania młodzieży z poszczególnych diecezji i wspólnot, która będzie się modlić o dobre owoce obrad. Tematowi Synodu poświęcone też będą trzy zeszyty formacyjne (na wrzesień, październik i listopad), stanowiące część ogólnopolskiego programu duszpasterskiego „Oto Ja”. 

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” odbędzie się w Rzymie w dniach 3-28 października z udziałem biskupów z całego świata. Polscy delegaci zostaną wybrani podczas najbliższego Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w dn. 13-14 marca.

Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, to doroczny zjazd księży i młodych świeckich, odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach za przygotowania do ŚDM i duszpasterstwo młodzieży. tegoroczna 15. edycja odbywa się w Warszawie w dn. 2-4 lutego. Jej tematem jest przygotowanie do Synodu Biskupów i ŚDM w Panamie. W zjeździe bierze udział ok. 200 osób z 40 diecezji.

Prawie 6 tys. Polaków było konsultantami przed Synodem Biskupów
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze