Puñsk, 15.08.2017. Wyst¹pienie premiera Litwy Sauliusa Skvernelisa podczas uroczystoœci koœcielnych w Puñsku, 15 bm. Litewski premier Saulius Skvernelis przyjecha³ do Polski, gdzie w Puñsku z miejscowymi Litwinami obchodzi³ œwiêto Matki Boskiej Zielnej (Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny). Szef litewskiego rz¹du spotka³ siê z przedstawicielami spo³ecznoœci litewskiej oraz uczestniczy³ w uroczystej mszy œwiêtej odprawianej w jêzyku litewskim. Wizyta premiera Skvernelisa w Puñsku ma charakter nieoficjalny. (ar/cat) PAP/Artur Reszko

Premier Litwy w Podlasiu na święcie Matki Boskiej Zielnej

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Premier Litwy Saulius Skvernelis wziął we wtorek udział w obchodach święta Matki Boskiej Zielnej w Puńsku (Podlaskie), miejscowości zamieszkiwanej głównie przez mniejszość litewską.

Szef litewskiego rządu przyjechał do Puńska z nieoficjalna wizytą. Przed południem spotkał się z przedstawicielami mniejszości litewskiej. Spotkanie trwało blisko godzinę. Litwini mieszkający w Polsce mówili premierowi o problemach swojej społeczności, głównie związanych z oświatą.

 – Reperkusje budzi przede wszystkim reforma oświatowa, kwestia finansowania lekcji historii i geografii Litwy oraz kwestia podręczników, które po wdrożeniu reformy będą nieaktualne. Cały czas jest aktualna sprawa tłumaczeń zadań maturalnych, ponieważ często powtarzają się błędy i ci uczniowie, chociaż uczą się w języku litewskim, wybierają na maturze egzamin po polsku – powiedział dziennikarzom premier Litwy.

Przedstawiciele mniejszości litewskiej narzekali, że w ostatniej chwili dowiedzieli się o rozporządzeniu, które powoduje znaczne zmniejszenie liczby godzin geografii i historii Litwy. – To nas martwi. Nie chcielibyśmy, żeby ta liczba godzin była zmieniana, a żeby pozostała w tej ilości jak w poprzednich latach – powiedział dyrektor Szkoły Podstawowej w Puńsku Jan Wydra.

 

Zdjęcie: Wystąpienie premiera Litwy podczas uroczystości kościelnych w Puńsku / PAP Artur Reszko

Premier Skvernelis dodał, że ciągle niewyjaśniona jest sprawa finansowania szkoły Żiburys w Sejnach. – Rozwiązanie problemu dotyczącego tej szkoły, nie powinno się odbywać w sądach – mówił szef litewskiego rządu. Miasto Sejny było winne organowi prowadzącemu społeczną szkołę litewską Żiburys ok. 2 mln zł, w tym odsetki za zaniżanie przez wiele lat subwencji oświatowej. Strony spotkały się w sądzie. Miasto do tej pory spłaciło milion zł.

Pytany o sytuację Polaków na Litwie Skvernelis powiedział – Litwa jest praktycznie jedynym krajem na świecie, szczególnie w Europie gdzie mniejszość polska może uzyskać edukację począwszy od przedszkola po uniwersytet. Musimy szanować i troszczyć się o mniejszości narodowe, tak jak republika litewska troszczy się o kwestie mniejszości polskiej na Litwie, tak samo Polska powinna troszczyć się o mniejszość litewską w Polsce- powiedział premier Litwy.

Premier Litwy uczestniczył po południu w uroczystej mszy świętej odprawianej w języku litewskim podczas święta Matki Boskiej Zielnej. Potem odwiedził Dom Kultury Litewskiej w Puńsku, spotkał się także z wójtem gminy Puńsk Witoldem Liszkowskim.

Na wrzesień planowana jest oficjalna wizyta Sauliusa Skvernelisa w Polsce. Podczas tej wizyty w Warszawie ma się on spotkać z premier Beatą Szydło. Mniejszość litewska w Polsce to niewielka społeczność. Organizacje litewskie szacują, że w Polsce mieszka kilkanaście tysięcy osób narodowości litewskiej. Najwięcej z nich mieszka w gminie Puńsk, ok. 80 procent całej społeczności.

Zobacz także
Wasze komentarze