Warszawa, 08.03.2017. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet „Gdy kobieca wra¿liwoœæ budzi si³ê”, 8 bm. w Pa³acu Prezydenckim. Wœród zaproszonych na spotkanie goœci s¹ kobiety, które przeby³y chorobê nowotworow¹ lub s¹ w trakcie leczenia, a tak¿e lekarki oraz przedstawicielki organizacji pozarz¹dowych zaanga¿owanych w pomoc chorym i ich rodzinom. Panie bêd¹ rozmawiaæ miêdzy innymi o tajemnicy kobiecej si³y i o tym, jak kobiece relacje pomagaj¹ wyzdrowieæ. (mr) PAP/Rafa³ Guz

Prezydent: niech dotknięci chorobami nigdy nie będą samotni

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Chciałbym wszystkim w Polsce dotkniętym chorobami, życzyć, by nigdy nie byli w nich samotni – mówił prezydent Andrzej Duda podczas środowego spotkania z kobietami, które zmagają się, lub zmagały z chorobą nowotworową. Spotkanie odbyło się z okazji przypadającego w środę Dnia Kobiet.

W Pałacu Prezydenckim z inicjatywy Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy odbyło się w środę spotkanie pod hasłem „Gdy kobieca wrażliwość budzi siłę”.

Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podczas spotkania podkreślił, że w chorobie człowiek jest sam, w tym znaczeniu, że dotyka ona właśnie jego. „Nawet ci najbliżsi, którzy są wokół, w oczywisty sposób nie do końca są w stanie zrozumieć co to znaczy być dotkniętym chorobą, obawą o życie swoje, ale najczęściej nawet nie tyle o swoje, ale przede wszystkim o przyszły los najbliższych – dzieci, rodziny, o to wszystko, co zdarzy się w przyszłości” – zaznaczył.

„Chciałbym życzyć paniom, wszystkim w Polsce, kobietom przede wszystkim, ale generalnie wszystkim ludziom, którzy są dotknięci chorobami, aby mimo tego, że w chorobie są sami, nigdy nie byli samotni” – dodał prezydent.

Nawiązując do hasła środowego spotkania, Duda zgodził się, że w kobietach jest ogromna wrażliwość. „Ona nie tylko budzi siłę w kobietach wzajemnie, ale ona budzi siłę także i w całym otoczeniu. Ona budzi siłę także i w mężczyznach – mogę panie, jako mężczyzna, o tym zapewnić” – zaznaczył. Przekonywał, że on i jego małżonka również tworzą parę, która się wspiera wzajemnie.

„Kobieca wrażliwość mojej żony budzi siłę także we mnie” – podkreślił.

W spotkaniu wzięły udział m.in. prezes Fundacji „Żyjmy Zdrowo” Iwona Schymalla, szefowa Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” Krystyna Wechmann, psycholog Maria Rotkiel, Marta Ozimek-Kędzior z Fundacji Rak’n’Roll. Obecne były także kobiety, które zmagały się lub zmagają z chorobą nowotworową. 

Pierwsza Dama objęła także patronat nad kampanią edukacyjną dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi „Wykorzystaj czas na życie”.

foto. PAP/Rafał Guz

Prezydent: niech dotknięci chorobami nigdy nie będą samotni
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze