Gniezno (woj. wielkopolskie), 16.04.2017. Wielkanocna msza œwiêta z procesj¹ rezurekcyjn¹ pod przewodnictwem metropolity gnieŸnieñskiego, prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka w bazylice prymasowskiej Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w GnieŸnie, 16 bm. (mr) PAP/Marek Zakrzewski

Prymas Polski zaprasza na obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Do wspólnego dziękczynienia za sześć wieków prymasostwa w Polsce zaprasza abp Wojciech Polak w krótkim video opublikowanym na stronie www.prymaspolski.pl „Pragniemy podziękować za ten wielki dar, który został nam dany, starając się odczytać go na nowo” – mówi Prymas Polski.

Metropolita gnieźnieński podkreśla, że uroczystości inauguracyjne złączone z dorocznymi obchodami świętowojciechowymi (23 kwietnia) rozpoczynają Rok Prymasowski, który trwać będzie do przyszłorocznego odpustu ku czci biskupa-męczennika.

„Pragniemy w czasie tego Roku Jubileuszowego szczególnie podziękować za to dziedzictwo, które zostało złączone z Kościołem gnieźnieńskim, z relikwiami św. Wojciecha, z bazyliką prymasowską, z Kościołem w Polsce. Podziękować za ten wielki dar, który został nam dany, starając się odczytać go na nowo poprzez historyczną refleksję, poprzez różne wydarzenia kulturalne i artystyczne, ale także poprzez spojrzenie z nadzieją ku przyszłości” – mówi abp Polak dodając, że w uroczystościach wezmą udział m.in. Prymasi obecni w Europie.

„Chcemy w tej wspólnocie ukazać to szczególne miejsce, jakim jest Gniezno i Kościół gnieźnieński, dziedzictwo prymasowskie, które wpisane jest nie tylko w historię tego Kościoła i Kościoła w Polsce, ale także w historię Europy” – podkreśla Prymas Polski.

Film dostępny jest na stronie www.prymaspolski.pl oraz kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej. Na wspomnianej stronie uruchomiona została również specjalna zakładka „600-lecie prymasostwa w Polsce”, gdzie znaleźć można m.in. program, kalendarium najbliższych wydarzeń, aktualności oraz informacje nt. historii prymasostwa i pierwszego Prymasa Polski, a także poczet Prymasów Polski.

Prymas Polski zaprasza na obchody 600-lecia prymasostwa w Polsce
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze