***ZDJÊCIE ARCHIWALNE*** Na zdjêciu archiwalnym z 20.01.2015. arcybiskup Jeremiasz. Ordynariusz diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, arcybiskup Jeremiasz zmar³ 17 kwietnia 2017 r. po ciê¿kiej chorobie. Duchowny mia³ 74 lata. (cat) PAP/Rafa³ Guz ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Zmar³ arcybiskup Jeremiasz***

Zmarł arcybiskup Jeremiasz

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nie żyje ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, arcybiskup Jeremiasz. Duchowny miała 74 lata. Zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie.

O śmierci duchownego poinformował w poniedziałek portal Orthodox.pl – oficjalna strona Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pogrzeb arcybiskupa Jeremiasza ma odbyć się w środę w Warszawie.

Arcybiskup Jeremiasz to były Przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej i Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Pełnienie obowiązków Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej powierzone zostało Biskupowi Supraskiemu Grzegorzowi.

Zobacz także
Wasze komentarze