miłosierdzie Jezu Miłosierny medalik

Fot. pixabay

10 inspirujących cytatów z „Dzienniczka” św. Faustyny

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Każdy z Was na pewno słyszał chociaż raz o św. Faustynie i „Dzienniczku”, w którym młoda zakonnica zapisywała swoje spotkania z Bogiem, Maryją czy duszami czyśćcowymi. Znaleźć tam może wiele inspirujących cytatów o nadziei, miłości i ufności. Poniżej zamieszczamy kilka z nich.

 Jezu, ufam Tobie wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz, nie odstąpię od Ciebie,  bo Ty jesteś źródłem mojego życia. (Dz 24)

 Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże. (Dz 72)

Jezu mój, Ty sam wiesz, ile cierpię prześladowań, a tylko dlatego, że jestem Ci wierna i że silnie stoję przy żądaniach Twoich. Tyś siłą moją, wspieraj mnie, abym zawsze wiernie spełniła wszystko, co żądasz ode mnie. Ja sama z siebie nic nie mogę, ale jeżeli Ty mnie wspierasz, niczym mi są wszystkie trudności. (Dz 91)

 Dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. (Dz 146)

Jestem zupełnie o wszystko spokojna, bo wiem, że rzeczą Oblubieńca jest myśleć o mnie. Zapomniałam zupełnie o sobie. Ufność moja jest bez granic w Jego najmiłosierniejszym Sercu. (Dz 244)

Czuję nieraz po Komunii św. obecność Bożą w szczególny sposób, odczuwalny. Czuję, że jest Bóg w sercu moim (…) Nigdy nie jestem sama, bo On mi jest stałym Towarzyszem. (Dz 318)

Córko Moja, zapewniam ci stały dochód, z którego żyć będziesz. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć Moją, a Moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależy od twojej ufności; jeżeli ufność twoja będzie wielka, to hojność Moja nie będzie znać miary. (Dz 548)

 Nie będziesz sama, bo ja jestem z tobą zawsze i wszędzie; przy sercu moim nie bój się niczego (…) Czego się lękasz? Jeżeli jesteś ze mną, kto się ośmieli dotknąć ciebie? (Dz 797)

 Jam jest siłą twoją, Ja ci dam moc do walki. (Dz 1485)

Nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo ja cię wspieram, byleś ty chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie. (Dz 1560)

Zobacz także
Wasze komentarze