człowiek w mieście o poranku

Fot. pixabay

3 krótkie modlitwy poranne, które każdy dzień uczynią błogosławionym

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Bóg w każdej chwili chce nam błogosławić. My jednak musimy otworzyć serce na Jego łaski podczas modlitwy. Warto to zrobić zwłaszcza na początku każdego dnia. Pomogą wam w tym te 3 krótkie modlitwy: modlitwa dziękczynna, modlitwa zawierzenia i modlitwa do Matki Bożej.

Modlitwa dziękczynna


Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia.
Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mimo mych błędów, ponieważ jesteś łaskawy.
W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie tej nocy i obdarzasz nowym dniem życia, abym Ci służył i wielbił Twe imię.
Dziękuję Ci, Synu Boży!
Ileż to razy trudy Twego życia i cierpienia Twej śmierci zachowały mnie od piekła.
Tobie również zawdzięczam wszystkie dobra, ja a są w Kościele.
Duchu Święty, dzięki Ci składam za dary i łaski, które tak hojnie zlewałeś w mą duszę,
a choć je często zaniedbywałem, bez ustanku odnawiałeś we mnie swe życie.

Modlitwa zawierzenia

Ojcze Przedwieczny, oddaję Ci wszystkie czynności dnia dzisiejszego.
Chcę wszystko czynić dla Ciebie bez względu na własną przyjemność i zadowolenie.
Tobie, Słowo Przedwieczne, ofiaruję wszystkie myśli i słowa, i już teraz potępiam te, które będą puste i niepożyteczne.
Tobie, Duchu Święty, poświęcam uczucia mego serca, wyrzekając się tych,
które płyną ze złych skłonności i spaczonej natury.
Ojcze Przedwieczny, udoskonalaj mą duszę!
Synu Boży, racz mnie oświecać!
Duchu Przenajświętszy, natchnij mnie swoim życiem!

Modlitwa do Matki Bożej

O Maryjo, Niepokalana Dziewico.
Ty jesteś najdoskonalszą czcicielką Ojca Niebieskiego,
nieporównaną Matką Bożego Syna i Oblubienicą Ducha Świętego.
Rozbudzaj i w moim sercu te święte uczucia, które Ciebie ożywiały,
gdy rozważałaś w sercu swoim objawione Ci tajemnice.
Dopomóż mi, abym w łączności z wszystkimi świętymi, którzy adorują Trójcę Przenajświętszą,
głęboko przeżył rozważane prawdy o Twoim Synu, a moim Zbawicielu.

Zobacz także
Wasze komentarze