modlitwa krzyż

Fot. cathopic

4 okazje do uzyskania odpustu zupełnego w Wielkim Poście

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wielkim Poście każdy z nas ma okazję, aby uzyskać odpust zupełny. I to nie raz, ale kilkukrotnie. Warto skorzystać z tej łaski.

Wszystkie z tych odpustów można uzyskać przy spełnieniu zwykłych warunków.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
  • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
  • Przyjęcie Komunii świętej
  • Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)>>> Papieska intencja modlitewna na marzec
  • Wykonanie czynności związanej z odpustem

W Wielkim Poście odpust zupełny można uzyskać:

1. za udział w nabożeństwie Gorzkich żali
2. za odprawienie Drogi Krzyżowej (w kościele lub indywidualnie lub pobożne włączenie się, gdy będzie ono odprawiane przez Ojca Świętego i transmitowane przez telewizję lub radio)

>>> Droga krzyżowa z ojcem Pio

>>> Droga krzyżowa z modlitwą o uwolnienie 

>>> Łzy mogą mieć głębię… Droga Krzyżowa

3. w każdy piątek Wielkiego Postu, gdy po przyjęciu Komunii św., przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego zostanie odmówiona modlitwa:

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje (Ps 22,17).

4. za udział w rekolekcjach przez pełne 3 dni

 

>>>Odpust zupełny za Koronkę do Miłosierdzia Bożego 

 

 

 

Zobacz także
Wasze komentarze