Czy małżeństwo to rzecz Boża, czy z tego świata? 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Jeszcze raz wracamy do św. Pawła i jego listu do Koryntian. Wspominałam, że Apostoł ostrzegał przed zawarciem małżeństwa. Z jednej strony ze względu na zbliżający się koniec czasów, z drugiej ze względu na pewien ideał mówiący o tym, że ludzie żyjący samotnie mogą w pełni oddać się Panu Bogu.

Święty Paweł zdaje się nas ostrzegać, że biorąc sobie męża, kobiety bardziej dbają o sprawy świata i o to, aby przypodobać się mężowi. Celem autora nie jest potępienie żon, ale ostrzeżenie przed stawianiem męża ponad Panem Bogiem w naszej hierarchii wartości.  
 
Ale zaczynając od początku: czy w ogóle samo małżeństwo jest sprawą Bożą, czy sprawą tego świata? I odpowiadam od razu – jest to BOŻA SPRAWA! Związek małżeński między kobietą a mężczyzną został nie tylko wymyślony przez Pana Boga. Ma on też określone przez niego cele. 

 
Ponownie za św. Pawłem (tym razem Ef 5, 21-32) trzeba podkreślić, że związek ten jest obrazem relacji między Chrystusem a Kościołem. Chodzi o to, że nasze widzialne i „namacalne” małżeństwa i relacje w nich panujące mają ukazywać, na czym polega ten w pewien sposób niepojęty związek między Jezusem a nami, ludźmi, którzy tworzymy Jego Kościół. Dlatego właśnie małżeństwo ma być nierozerwalne, jedyne, na wyłączność, wierne, oparte na szczególnej miłości, płodne. Za pomocą tego obrazu ziemskiego małżeństwa łatwiej nam zrozumieć tę Bożą rzeczywistość.  
 
To tak jak z ojcostwem. Dzięki ziemskiemu ojcostwu jesteśmy w stanie bardziej zrozumieć kim jest Bóg, który przestawia się nam jako Ojciec.  
 
Czasami słyszy się krytykę odnoszącą się do przedstawicieli Kościoła, że wypowiadają się na temat rodziny i małżeństwa. Zarzuca się, że Kościół miesza się w życie prywatne czy nawet intymne ludzi. Małżeństwo ma jednak głębokie znaczenie teologiczne i my wszyscy, jako Kościół, powinniśmy pracować nad tym, aby wszystkie małżeństwa jak najlepiej oddawały tę Bożą rzeczywistość, żeby były świadectwem dla innych. Małżeństwo nie jest zatem tylko naszą prywatną sprawą. Jest BOŻĄ SPRAWĄ! 
 
 

https://www.facebook.com/SzkolaDobrychZon/

 

 

Zobacz także
Wasze komentarze